Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

126,553,729,800đ

Giá trị jackpot 2

3,628,934,550đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 20/02/2024

 • 34
 • 46
 • 50
 • 51
 • 52
 • 55
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải 1 27 40,000,000
Giải 2 1586 500,000
Giải 3 30486 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

120,893,318,850đ

Giá trị jackpot 2

1,815,013,083đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 17/02/2024

 • 08
 • 12
 • 17
 • 27
 • 38
 • 55
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 1,815,013,083
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 1568 500,000
Giải 3 33396 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

116,463,068,400đ

Giá trị jackpot 2

4,952,789,200đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 15/02/2024

 • 03
 • 07
 • 08
 • 18
 • 21
 • 26
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 116,463,068,400
Jackpot 2 0 4,952,789,200
Giải 1 27 40,000,000
Giải 2 1590 500,000
Giải 3 33383 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

112,343,407,950đ

Giá trị jackpot 2

4,495,049,150đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 13/02/2024

 • 08
 • 17
 • 22
 • 31
 • 34
 • 49
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 112,343,407,950
Jackpot 2 0 4,495,049,150
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1305 500,000
Giải 3 27701 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

107,397,479,550đ

Giá trị jackpot 2

3,945,501,550đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 08/02/2024

 • 22
 • 31
 • 35
 • 36
 • 38
 • 42
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 107,397,479,550
Jackpot 2 0 3,945,501,550
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1225 500,000
Giải 3 26108 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

103,161,578,250đ

Giá trị jackpot 2

3,474,845,850đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 06/02/2024

 • 08
 • 19
 • 27
 • 34
 • 46
 • 51
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 103,161,578,250
Jackpot 2 0 3,474,845,850
Giải 1 28 40,000,000
Giải 2 1549 500,000
Giải 3 30460 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

98,887,965,600đ

Giá trị jackpot 2

4,675,257,700đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 03/02/2024

 • 04
 • 06
 • 07
 • 13
 • 18
 • 26
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 98,887,965,600
Jackpot 2 1 4,675,257,700
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1324 500,000
Giải 3 27044 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

95,065,337,100đ

Giá trị jackpot 2

4,250,521,200đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 01/02/2024

 • 02
 • 07
 • 10
 • 22
 • 32
 • 40
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 95,065,337,100
Jackpot 2 0 4,250,521,200
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1139 500,000
Giải 3 24469 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

91,320,972,600đ

Giá trị jackpot 2

3,834,480,700đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 30/01/2024

 • 03
 • 10
 • 13
 • 40
 • 49
 • 52
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 91,320,972,600
Jackpot 2 0 3,834,480,700
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1148 500,000
Giải 3 24000 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

87,295,773,450đ

Giá trị jackpot 2

3,387,236,350đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 27/01/2024

 • 06
 • 12
 • 38
 • 41
 • 46
 • 55
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 87,295,773,450
Jackpot 2 0 3,387,236,350
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 901 500,000
Giải 3 19654 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

83,810,646,300đ

Giá trị jackpot 2

3,754,098,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 25/01/2024

 • 13
 • 17
 • 35
 • 38
 • 42
 • 48
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 83,810,646,300
Jackpot 2 1 3,754,098,000
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 930 500,000
Giải 3 19259 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

80,681,771,550đ

Giá trị jackpot 2

3,406,445,250đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 23/01/2024

 • 13
 • 27
 • 32
 • 48
 • 49
 • 51
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 80,681,771,550
Jackpot 2 0 3,406,445,250
Giải 1 14 40,000,000
Giải 2 888 500,000
Giải 3 19417 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

77,023,764,300đ

Giá trị jackpot 2

3,670,976,600đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 20/01/2024

 • 06
 • 25
 • 29
 • 34
 • 49
 • 54
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 77,023,764,300
Jackpot 2 1 3,670,976,600
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 802 500,000
Giải 3 17994 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

73,702,820,550đ

Giá trị jackpot 2

3,301,982,850đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 18/01/2024

 • 12
 • 20
 • 33
 • 38
 • 40
 • 52
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 73,702,820,550
Jackpot 2 0 3,301,982,850
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 869 500,000
Giải 3 17793 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

70,984,974,900đ

Giá trị jackpot 2

3,313,161,050đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 16/01/2024

 • 09
 • 14
 • 18
 • 20
 • 27
 • 43
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 70,984,974,900
Jackpot 2 1 3,313,161,050
Giải 1 14 40,000,000
Giải 2 1132 500,000
Giải 3 22865 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

68,166,525,450đ

Giá trị jackpot 2

3,295,208,700đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 13/01/2024

 • 01
 • 05
 • 07
 • 23
 • 35
 • 42
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68,166,525,450
Jackpot 2 1 3,295,208,700
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 900 500,000
Giải 3 18901 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

65,509,647,150đ

Giá trị jackpot 2

4,208,594,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 11/01/2024

 • 02
 • 23
 • 32
 • 44
 • 51
 • 52
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65,509,647,150
Jackpot 2 1 4,208,594,000
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 757 500,000
Giải 3 16460 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

62,968,732,950đ

Giá trị jackpot 2

3,926,270,200đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 09/01/2024

 • 16
 • 32
 • 45
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62,968,732,950
Jackpot 2 0 3,926,270,200
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 673 500,000
Giải 3 16100 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30