Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

67,899,735,300đ

Giá trị jackpot 2

4,719,604,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 21/09/2023

 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67,899,735,300
Jackpot 2 0 4,719,604,000
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 676 500,000
Giải 3 13877 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64,650,236,700đ

Giá trị jackpot 2

4,358,548,600đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 19/09/2023

 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64,650,236,700
Jackpot 2 0 4,358,548,600
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 555 500,000
Giải 3 13751 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

61,815,809,550đ

Giá trị jackpot 2

4,034,612,250đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 16/09/2023

 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61,815,809,550
Jackpot 2 0 4,034,612,250
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12178 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,333,976,300đ

Giá trị jackpot 2

3,767,853,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 14/09/2023

 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,333,976,300
Jackpot 2 0 3,767,853,000
Giải 1 1 40,000,000
Giải 2 642 500,000
Giải 3 13037 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,990,967,600đ

Giá trị jackpot 2

3,507,518,700đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 12/09/2023

 • 23
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,990,967,600
Jackpot 2 0 3,507,518,700
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 563 500,000
Giải 3 13789 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,554,601,450đ

Giá trị jackpot 2

3,236,811,350đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 09/09/2023

 • 13
 • 20
 • 32
 • 37
 • 43
 • 49
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,554,601,450
Jackpot 2 0 3,236,811,350
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12414 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

52,423,299,300đ

Giá trị jackpot 2

4,296,715,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 07/09/2023

 • 01
 • 04
 • 36
 • 42
 • 45
 • 54
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52,423,299,300
Jackpot 2 1 4,296,715,600
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 550 500,000
Giải 3 12410 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

50,166,294,600đ

Giá trị jackpot 2

4,045,937,300đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 05/09/2023

 • 02
 • 06
 • 19
 • 29
 • 34
 • 48
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50,166,294,600
Jackpot 2 0 4,045,937,300
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 606 500,000
Giải 3 13334 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

48,434,457,450đ

Giá trị jackpot 2

3,853,510,950đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 02/09/2023

 • 12
 • 15
 • 32
 • 44
 • 46
 • 51
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48,434,457,450
Jackpot 2 0 3,853,510,950
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 494 500,000
Giải 3 10534 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

46,578,147,150đ

Giá trị jackpot 2

3,647,254,250đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 31/08/2023

 • 23
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 46
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46,578,147,150
Jackpot 2 0 3,647,254,250
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 564 500,000
Giải 3 13021 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

44,834,259,900đ

Giá trị jackpot 2

3,453,489,000đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 29/08/2023

 • 01
 • 08
 • 20
 • 25
 • 35
 • 53
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44,834,259,900
Jackpot 2 0 3,453,489,000
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 552 500,000
Giải 3 13076 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

42,714,713,100đ

Giá trị jackpot 2

3,217,983,800đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 26/08/2023

 • 05
 • 08
 • 24
 • 38
 • 50
 • 51
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42,714,713,100
Jackpot 2 0 3,217,983,800
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 610 500,000
Giải 3 12926 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

40,752,858,900đ

Giá trị jackpot 2

13,336,465,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 24/08/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 41
 • 42
 • 50
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,752,858,900
Jackpot 2 1 13,336,465,600
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 629 500,000
Giải 3 13878 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38,459,304,300đ

Giá trị jackpot 2

13,081,626,200đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 22/08/2023

 • 02
 • 03
 • 06
 • 34
 • 35
 • 36
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,459,304,300
Jackpot 2 0 13,081,626,200
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 700 500,000
Giải 3 15800 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35,774,937,300đ

Giá trị jackpot 2

12,783,363,200đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 19/08/2023

 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 27
 • 42
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35,774,937,300
Jackpot 2 0 12,783,363,200
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 979 500,000
Giải 3 17072 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

34,033,462,950đ

Giá trị jackpot 2

12,589,866,050đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 17/08/2023

 • 01
 • 05
 • 25
 • 32
 • 51
 • 52
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34,033,462,950
Jackpot 2 0 12,589,866,050
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 510 500,000
Giải 3 12375 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

31,860,737,850đ

Giá trị jackpot 2

12,348,452,150đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 15/08/2023

 • 05
 • 12
 • 25
 • 39
 • 40
 • 53
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31,860,737,850
Jackpot 2 0 12,348,452,150
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 772 500,000
Giải 3 15816 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

256,972,522,350đ

Giá trị jackpot 2

12,141,703,500đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 12/08/2023

 • 13
 • 24
 • 39
 • 43
 • 45
 • 52
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 256,972,522,350
Jackpot 2 0 12,141,703,500
Giải 1 43 40,000,000
Giải 2 2491 500,000
Giải 3 53739 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

242,211,415,350đ

Giá trị jackpot 2

10,501,580,500đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 10/08/2023

 • 04
 • 14
 • 31
 • 42
 • 47
 • 49
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 242,211,415,350
Jackpot 2 0 10,501,580,500
Giải 1 26 40,000,000
Giải 2 1828 500,000
Giải 3 41740 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30