Bảng thống kê lô rơi từ đề chi tiết nhất, đầy đủ nhất

Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền

click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.

Trong 5 tuần có 10  lần xuất hiện lô rơi

02
03
09
14
24
30
51
69
79
86

Gan cực đại: 13 ngày

Ngày chưa có lô rơi : 13 ngày