Bảng Thống kê lô rơi từ đề chi tiết nhất, đầy đủ nhất

Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền

click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.

Trong 5 tuần có 7  lần xuất hiện lô rơi

01
89
02
18
50
69
73

Gan cực đại: 15 ngày

Ngày chưa có lô rơi : 15 ngày