Bảng thống kê lô rơi từ đề chi tiết nhất, đầy đủ nhất

Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền

click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.

Trong 5 tuần có 9  lần xuất hiện lô rơi

02
95
20
30
43
58
70
73
83

Gan cực đại: 9 ngày

Ngày chưa có lô rơi : 9 ngày