Bảng thống kê đầu đuôi loto hàng ngày chuẩn xác nhất

Thống kê đầu đuôi lô tô theo tỉnh, miền

click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê Đầu LOTO  Miền Bắc trong  5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 1 82 22/04/2024
1 0 1 100 22/04/2024
2 0 1 108 22/04/2024
3 0 1 82 22/04/2024
4 0 0 86 22/04/2024
5 0 1 101 22/04/2024
6 0 1 92 22/04/2024
7 0 0 92 22/04/2024
8 0 1 95 22/04/2024
9 0 1 107 22/04/2024