Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 28/03/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
36
Giải Bảy
391
Giải Sáu
3498
4372
1002
Giải Năm
0834
Giải Tư
78763
18433
36845
37733
22580
64529
18829
Giải Ba
98365
66108
Giải Nhì
75143
Giải Nhất
51119
Giải Đặc Biệt
043286
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 8
1
9
2
9 9
3
3 3 4
4
3 5
5
 
6
3 5
7
2
8
0 6
9
1 8
Đuôi Lô tô
0
8
1
9
2
0 7
3
3 3 4 6
4
3
5
4 6
6
8
7
 
8
0 9
9
1 2 2

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 21/03/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
61
Giải Bảy
396
Giải Sáu
9728
3927
1939
Giải Năm
5993
Giải Tư
34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692
Giải Ba
61406
62448
Giải Nhì
57116
Giải Nhất
00642
Giải Đặc Biệt
672113
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
3 6
2
7 8
3
9
4
2 7 8
5
0
6
8
7
 
8
0 7
9
2 3 6 9
Đuôi Lô tô
0
5 8
1
 
2
4 9
3
1 9
4
 
5
 
6
0 1 9
7
2 4 8
8
2 4 6
9
3 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 14/03/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
45
Giải Bảy
101
Giải Sáu
8281
0096
3716
Giải Năm
3409
Giải Tư
65088
56939
65050
24032
38656
74896
74899
Giải Ba
54132
42518
Giải Nhì
09343
Giải Nhất
64761
Giải Đặc Biệt
486741
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 9
1
6 8
2
 
3
2 2 9
4
1 3
5
0 6
6
1
7
 
8
1 8
9
6 6 9
Đuôi Lô tô
0
5
1
0 4 6 8
2
3 3
3
4
4
 
5
 
6
1 5 9 9
7
 
8
1 8
9
0 3 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 07/03/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
77
Giải Bảy
027
Giải Sáu
5676
0874
8566
Giải Năm
3908
Giải Tư
68485
02117
40080
72833
19504
62582
90270
Giải Ba
75509
61493
Giải Nhì
97593
Giải Nhất
49570
Giải Đặc Biệt
953408
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 8 8 9
1
7
2
7
3
3
4
 
5
 
6
6
7
0 0 4 6
8
0 2 5
9
3 3
Đuôi Lô tô
0
7 7 8
1
 
2
8
3
3 9 9
4
0 7
5
8
6
6 7
7
1 2
8
0 0
9
0

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 28/02/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
14
Giải Bảy
656
Giải Sáu
4409
8691
0953
Giải Năm
4694
Giải Tư
79287
48453
86735
86424
18321
78332
56434
Giải Ba
55590
14423
Giải Nhì
56588
Giải Nhất
40885
Giải Đặc Biệt
514645
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
 
2
1 3 4
3
2 4 5
4
5
5
3 3 6
6
 
7
 
8
5 7 8
9
0 1 4
Đuôi Lô tô
0
9
1
2 9
2
3
3
2 5 5
4
2 3 9
5
3 4 8
6
5
7
8
8
8
9
0

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 21/02/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
14
Giải Bảy
631
Giải Sáu
4749
4909
3962
Giải Năm
5056
Giải Tư
78371
86702
00188
47661
63223
59699
23342
Giải Ba
05390
72731
Giải Nhì
59719
Giải Nhất
25423
Giải Đặc Biệt
076007
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7 9
1
9
2
3 3
3
1 1
4
2 9
5
6
6
1 2
7
1
8
8
9
0 9
Đuôi Lô tô
0
9
1
3 3 6 7
2
0 4 6
3
2 2
4
 
5
 
6
5
7
0
8
8
9
0 1 4 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 14/02/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
13
Giải Bảy
911
Giải Sáu
8771
6165
2399
Giải Năm
3341
Giải Tư
98661
45709
68120
05291
30238
50741
80693
Giải Ba
45081
46087
Giải Nhì
33686
Giải Nhất
00602
Giải Đặc Biệt
268804
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 9
1
1
2
0
3
8
4
1 1
5
 
6
1 5
7
1
8
1 6 7
9
1 3 9
Đuôi Lô tô
0
2
1
1 4 4 6 7 8 9
2
0
3
9
4
0
5
6
6
8
7
8
8
3
9
0 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 07/02/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
58
Giải Bảy
745
Giải Sáu
8203
7848
2163
Giải Năm
4256
Giải Tư
94187
14868
11713
45852
25579
46435
71369
Giải Ba
96435
74723
Giải Nhì
01761
Giải Nhất
76914
Giải Đặc Biệt
479238
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
3 4
2
3
3
5 5 8
4
5 8
5
2 6
6
1 3 8 9
7
9
8
7
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
6
2
5
3
0 1 2 6
4
1
5
3 3 4
6
5
7
8
8
3 4 6
9
6 7

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 31/01/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
79
Giải Bảy
762
Giải Sáu
0772
0671
0899
Giải Năm
5478
Giải Tư
00024
61818
50809
51295
15641
31896
17420
Giải Ba
92687
40556
Giải Nhì
46410
Giải Nhất
87280
Giải Đặc Biệt
003053
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
0 8
2
0 4
3
 
4
1
5
3 6
6
2
7
1 2 8
8
0 7
9
5 6 9
Đuôi Lô tô
0
1 2 8
1
4 7
2
6 7
3
5
4
2
5
9
6
5 9
7
8
8
1 7
9
0 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 24/01/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
71
Giải Bảy
977
Giải Sáu
1769
1374
4077
Giải Năm
6487
Giải Tư
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
Giải Ba
97224
97921
Giải Nhì
40848
Giải Nhất
42081
Giải Đặc Biệt
368280
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3
2
1 4
3
7 8
4
8
5
 
6
1 9
7
2 4 7 7
8
0 1 7
9
4 8
Đuôi Lô tô
0
8
1
2 6 8
2
7
3
1
4
2 7 9
5
 
6
 
7
3 7 7 8
8
3 4 9
9
6

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 17/01/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
97
Giải Bảy
479
Giải Sáu
1348
4390
9999
Giải Năm
8976
Giải Tư
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
Giải Ba
89076
61180
Giải Nhì
59798
Giải Nhất
85446
Giải Đặc Biệt
364533
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
 
3
0 3 5 7
4
6 8
5
 
6
7
7
4 6 6 7 9
8
0
9
0 6 8 9
Đuôi Lô tô
0
3 8 9
1
 
2
 
3
3
4
7
5
3
6
4 7 7 9
7
3 6 7
8
4 9
9
7 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 10/01/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
07
Giải Bảy
215
Giải Sáu
7434
0142
1830
Giải Năm
6478
Giải Tư
32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387
Giải Ba
50121
66796
Giải Nhì
76707
Giải Nhất
27884
Giải Đặc Biệt
978673
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 7
1
5
2
1
3
0 4
4
2 7
5
 
6
 
7
3 8
8
4 6 7
9
0 6 8
Đuôi Lô tô
0
0 3 9
1
2
2
0 4
3
7
4
3 8
5
1
6
8 9
7
0 4 8
8
7 9
9
 

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 03/01/2023

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
41
Giải Bảy
180
Giải Sáu
2482
3860
2674
Giải Năm
9985
Giải Tư
20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388
Giải Ba
28564
93789
Giải Nhì
49082
Giải Nhất
37749
Giải Đặc Biệt
558222
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 4
2
2
3
 
4
9
5
0 1
6
0 4
7
3 4 6
8
0 2 2 5 8 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
1 5 6 8
1
5
2
2 8 8
3
7
4
1 6 7
5
8
6
7
7
 
8
8
9
4 8

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 27/12/2022

Giải Bạc Liêu
Giải Tám
42
Giải Bảy
755
Giải Sáu
8632
9975
8472
Giải Năm
9205
Giải Tư
68231
42531
28767
72661
27868
82769
50527
Giải Ba
05002
59996
Giải Nhì
53255
Giải Nhất
69377
Giải Đặc Biệt
114282
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 5
1
 
2
7
3
1 1 2
4
 
5
5 5
6
1 7 8 9
7
2 5 7
8
2
9
6
Đuôi Lô tô
0
 
1
3 3 6
2
0 3 7 8
3
 
4
 
5
0 5 5 7
6
9
7
2 6 7
8
6
9
6