Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 20/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
49
Giải Bảy
398
Giải Sáu
9920
9610
8989
Giải Năm
6078
Giải Tư
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
Giải Ba
89472
25303
Giải Nhì
45585
Giải Nhất
97446
Giải Đặc Biệt
221985
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5
1
0
2
0 1
3
6 7
4
6
5
 
6
0 9
7
2 8
8
5 5 9
9
8 8
Đuôi Lô tô
0
1 2 6
1
2
2
7
3
0
4
 
5
0 8 8
6
3 4
7
3
8
7 9 9
9
6 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 17/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
22
Giải Bảy
071
Giải Sáu
4152
2429
5621
Giải Năm
1398
Giải Tư
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
Giải Ba
94867
03750
Giải Nhì
73129
Giải Nhất
61640
Giải Đặc Biệt
276788
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
9
2
1 9 9
3
 
4
0 7 7
5
0 2 2
6
7
7
1 8
8
8
9
7 8
Đuôi Lô tô
0
0 4 5
1
2 7
2
5 5
3
 
4
 
5
 
6
 
7
4 4 6 9
8
7 8 9
9
1 2 2

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 13/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
42
Giải Bảy
362
Giải Sáu
6537
6268
1397
Giải Năm
2255
Giải Tư
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
Giải Ba
96302
86823
Giải Nhì
25833
Giải Nhất
38478
Giải Đặc Biệt
424317
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 6
1
7 9
2
3 5
3
3 7 9
4
6
5
5 7
6
2 8
7
8
8
 
9
0 7
Đuôi Lô tô
0
9
1
 
2
0 6
3
2 3
4
 
5
2 5
6
0 4
7
1 3 5 9
8
6 7
9
1 3

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 10/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
20
Giải Bảy
873
Giải Sáu
1788
8417
8435
Giải Năm
3413
Giải Tư
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
Giải Ba
65371
95959
Giải Nhì
04503
Giải Nhất
32354
Giải Đặc Biệt
936350
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 7
1
3 5 7
2
 
3
3 5 7
4
 
5
0 4 9
6
5
7
1 3
8
8
9
8
Đuôi Lô tô
0
0 5
1
7
2
 
3
0 1 3 7
4
5
5
1 3 6
6
 
7
0 1 3
8
8 9
9
5

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 06/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
21
Giải Bảy
371
Giải Sáu
5698
5262
1741
Giải Năm
7327
Giải Tư
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
Giải Ba
81088
48245
Giải Nhì
22471
Giải Nhất
90252
Giải Đặc Biệt
392296
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4
1
 
2
1 7
3
9
4
1 5 7
5
2 5
6
2 6
7
1 1
8
8
9
6 8
Đuôi Lô tô
0
0
1
2 4 7 7
2
5 6
3
 
4
0
5
4 5
6
6 9
7
2 4
8
8 9
9
3

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 03/09/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
52
Giải Bảy
457
Giải Sáu
4438
2920
1320
Giải Năm
4029
Giải Tư
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
Giải Ba
27456
62422
Giải Nhì
87630
Giải Nhất
72627
Giải Đặc Biệt
020954
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
0 0 2 7 9
3
0 4 7 8
4
 
5
1 4 6 7
6
4 6
7
 
8
 
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
2 2 3
1
5
2
2
3
 
4
3 5 6
5
9
6
5 6
7
2 3 5 9
8
3
9
2

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 30/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
44
Giải Bảy
594
Giải Sáu
2280
2320
7827
Giải Năm
9991
Giải Tư
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
Giải Ba
12961
03984
Giải Nhì
33442
Giải Nhất
40520
Giải Đặc Biệt
008755
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
 
2
0 0 4 7
3
4
4
2
5
1 5
6
1 3
7
 
8
0 3 4
9
1 4 9
Đuôi Lô tô
0
2 2 8
1
5 6 9
2
0 4
3
6 8
4
2 3 8 9
5
5
6
 
7
2
8
 
9
9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 27/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
47
Giải Bảy
845
Giải Sáu
1918
1708
0089
Giải Năm
6668
Giải Tư
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
Giải Ba
88392
11932
Giải Nhì
28064
Giải Nhất
06178
Giải Đặc Biệt
131029
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4 8
1
0 8
2
9
3
2
4
5
5
 
6
4 8
7
1 4 8
8
6 9
9
2 6
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
7
2
3 9
3
 
4
0 6 7
5
4
6
8 9
7
 
8
0 1 6 7
9
2 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 23/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
31
Giải Bảy
356
Giải Sáu
4120
2470
1725
Giải Năm
2819
Giải Tư
93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416
Giải Ba
51321
58928
Giải Nhì
38703
Giải Nhất
78371
Giải Đặc Biệt
579877
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 6
1
6 9
2
0 1 5 8
3
3 4
4
 
5
6
6
8 9
7
0 1 7
8
5
9
 
Đuôi Lô tô
0
2 7
1
2 7
2
 
3
0 3
4
3
5
2 8
6
0 1 5
7
7
8
2 6
9
1 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 20/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
80
Giải Bảy
340
Giải Sáu
3868
0945
0456
Giải Năm
9393
Giải Tư
64228
59604
39368
26143
25897
15382
37847
Giải Ba
51688
50023
Giải Nhì
68965
Giải Nhất
94280
Giải Đặc Biệt
817932
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
 
2
3 8
3
2
4
0 3 5 7
5
6
6
5 8 8
7
 
8
0 2 8
9
3 7
Đuôi Lô tô
0
4 8
1
 
2
3 8
3
2 4 9
4
0
5
4 6
6
5
7
4 9
8
2 6 6 8
9
 

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 16/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
56
Giải Bảy
912
Giải Sáu
2005
0670
1933
Giải Năm
5633
Giải Tư
52622
70559
63334
92673
87998
90038
21983
Giải Ba
85553
98997
Giải Nhì
86403
Giải Nhất
78944
Giải Đặc Biệt
130347
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5
1
2
2
2
3
3 3 4 8
4
4 7
5
3 9
6
 
7
0 3
8
3
9
7 8
Đuôi Lô tô
0
7
1
 
2
1 2
3
0 3 3 5 7 8
4
3 4
5
0
6
 
7
4 9
8
3 9
9
5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 13/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
26
Giải Bảy
246
Giải Sáu
4843
1756
4022
Giải Năm
0349
Giải Tư
39795
47778
89887
87498
75724
96692
83687
Giải Ba
10432
61920
Giải Nhì
65708
Giải Nhất
49413
Giải Đặc Biệt
285070
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
3
2
0 2 4
3
2
4
3 6 9
5
6
6
 
7
0 8
8
7 7
9
2 5 8
Đuôi Lô tô
0
2 7
1
 
2
2 3 9
3
1 4
4
2
5
9
6
4 5
7
8 8
8
0 7 9
9
4

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 09/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
79
Giải Bảy
099
Giải Sáu
7163
2021
9892
Giải Năm
3247
Giải Tư
28467
30091
11069
07695
16123
33210
75216
Giải Ba
56368
29283
Giải Nhì
25713
Giải Nhất
83642
Giải Đặc Biệt
871347
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 3 6
2
1 3
3
 
4
2 7 7
5
 
6
3 7 8 9
7
 
8
3
9
1 2 5 9
Đuôi Lô tô
0
1
1
2 9
2
4 9
3
1 2 6 8
4
 
5
9
6
1
7
4 4 6
8
6
9
6 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 06/08/2023

Giải Khánh Hòa
Giải Tám
67
Giải Bảy
305
Giải Sáu
1478
3340
1357
Giải Năm
1553
Giải Tư
10594
97648
78960
02054
55370
12123
92135
Giải Ba
43547
99703
Giải Nhì
19827
Giải Nhất
80713
Giải Đặc Biệt
703929
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5
1
3
2
3 7 9
3
5
4
0 7 8
5
3 4 7
6
0
7
0 8
8
 
9
4
Đuôi Lô tô
0
4 6 7
1
 
2
 
3
0 1 2 5
4
5 9
5
0 3
6
 
7
2 4 5
8
4 7
9
2