Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 19/07/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
19
Giải Bảy
452
Giải Sáu
9163
2113
4178
Giải Năm
5099
Giải Tư
01588
92511
52141
48701
99269
32264
41068
Giải Ba
23609
89902
Giải Nhì
33249
Giải Nhất
73190
Giải Đặc Biệt
785213
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 2 9
1
1 3 3
2
 
3
 
4
1 9
5
2
6
3 4 8 9
7
8
8
8
9
0 9
Đuôi Lô tô
0
9
1
0 1 4
2
0 5
3
1 1 6
4
6
5
 
6
 
7
 
8
6 7 8
9
0 4 6 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 12/07/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
63
Giải Bảy
160
Giải Sáu
8268
0980
9223
Giải Năm
5935
Giải Tư
25820
99727
54030
16651
49860
77439
03595
Giải Ba
21815
22294
Giải Nhì
04142
Giải Nhất
47371
Giải Đặc Biệt
120505
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
5
2
0 3 7
3
0 5 9
4
2
5
1
6
0 0 8
7
1
8
0
9
4 5
Đuôi Lô tô
0
2 3 6 6 8
1
5 7
2
4
3
2
4
9
5
0 1 3 9
6
 
7
2
8
6
9
3

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 05/07/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
49
Giải Bảy
162
Giải Sáu
8753
9010
3254
Giải Năm
7452
Giải Tư
31869
05894
72034
62588
56275
23543
86480
Giải Ba
44618
83825
Giải Nhì
25796
Giải Nhất
32957
Giải Đặc Biệt
593763
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 8
2
5
3
4
4
3
5
2 3 4 7
6
2 3 9
7
5
8
0 8
9
4 6
Đuôi Lô tô
0
1 8
1
 
2
5 6
3
4 5 6
4
3 5 9
5
2 7
6
9
7
5
8
1 8
9
6

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 28/06/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
59
Giải Bảy
147
Giải Sáu
6990
8258
2089
Giải Năm
8385
Giải Tư
70603
25098
18081
99045
64582
59324
68034
Giải Ba
95986
89236
Giải Nhì
21441
Giải Nhất
26552
Giải Đặc Biệt
056642
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
 
2
4
3
4 6
4
1 2 5 7
5
2 8
6
 
7
 
8
1 2 5 6 9
9
0 8
Đuôi Lô tô
0
9
1
4 8
2
4 5 8
3
0
4
2 3
5
4 8
6
3 8
7
4
8
5 9
9
8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 21/06/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
48
Giải Bảy
253
Giải Sáu
1699
2339
1917
Giải Năm
5888
Giải Tư
93708
08208
68486
75837
29722
28038
22234
Giải Ba
27695
65943
Giải Nhì
53127
Giải Nhất
86112
Giải Đặc Biệt
615175
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8 8
1
2 7
2
2 7
3
4 7 8 9
4
3
5
3
6
 
7
5
8
6 8
9
5 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
1 2
3
4 5
4
3
5
7 9
6
8
7
1 2 3
8
0 0 3 8
9
3 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 14/06/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
76
Giải Bảy
911
Giải Sáu
7751
7601
7219
Giải Năm
0334
Giải Tư
74884
92567
86557
87528
37060
84249
94727
Giải Ba
06674
35898
Giải Nhì
15551
Giải Nhất
18454
Giải Đặc Biệt
817276
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
1 9
2
7 8
3
4
4
9
5
1 1 4 7
6
0 7
7
4 6
8
4
9
8
Đuôi Lô tô
0
6
1
0 1 5 5
2
 
3
 
4
3 5 7 8
5
 
6
7
7
2 5 6
8
2 9
9
1 4

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 07/06/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
17
Giải Bảy
015
Giải Sáu
7364
8906
9739
Giải Năm
7970
Giải Tư
86158
37223
87614
33409
20626
56282
58615
Giải Ba
80195
66430
Giải Nhì
50073
Giải Nhất
45369
Giải Đặc Biệt
982480
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 9
1
4 5 5
2
3 6
3
0 9
4
 
5
8
6
4 9
7
0 3
8
0 2
9
5
Đuôi Lô tô
0
3 7 8
1
 
2
8
3
2 7
4
1 6
5
1 1 9
6
0 2
7
 
8
5
9
0 3 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 31/05/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
95
Giải Bảy
430
Giải Sáu
0753
2287
8163
Giải Năm
5639
Giải Tư
57579
25357
14258
37304
65594
24670
39056
Giải Ba
08090
33100
Giải Nhì
35718
Giải Nhất
79493
Giải Đặc Biệt
516374
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4
1
8
2
 
3
0 9
4
 
5
3 6 7 8
6
3
7
0 4 9
8
7
9
0 3 4
Đuôi Lô tô
0
0 3 7 9
1
 
2
 
3
5 6 9
4
0 7 9
5
 
6
5
7
5 8
8
1 5
9
3 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 24/05/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
23
Giải Bảy
620
Giải Sáu
8311
4929
7337
Giải Năm
2825
Giải Tư
42299
95534
82307
04266
06876
34099
14462
Giải Ba
39241
80354
Giải Nhì
19947
Giải Nhất
21834
Giải Đặc Biệt
038490
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
1
2
0 5 9
3
4 4 7
4
1 7
5
4
6
2 6
7
6
8
 
9
0 9 9
Đuôi Lô tô
0
2 9
1
1 4
2
6
3
 
4
3 3 5
5
2
6
6 7
7
0 3 4
8
 
9
2 9 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 17/05/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
95
Giải Bảy
676
Giải Sáu
6827
9830
1100
Giải Năm
3459
Giải Tư
67545
80521
87351
03600
43584
10154
41535
Giải Ba
87882
85803
Giải Nhì
72867
Giải Nhất
87841
Giải Đặc Biệt
141337
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 3
1
 
2
1 7
3
0 5 7
4
1 5
5
1 4 9
6
7
7
6
8
2 4
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 0 3
1
2 4 5
2
8
3
0
4
5 8
5
3 4
6
7
7
2 3 6
8
 
9
5

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 10/05/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
74
Giải Bảy
101
Giải Sáu
2049
6413
3260
Giải Năm
0897
Giải Tư
30057
97202
52250
68736
05314
54135
90392
Giải Ba
92400
44999
Giải Nhì
28939
Giải Nhất
25181
Giải Đặc Biệt
444642
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 2
1
3 4
2
 
3
5 6 9
4
2 9
5
0 7
6
0
7
 
8
1
9
2 7 9
Đuôi Lô tô
0
0 5 6
1
0 8
2
0 4 9
3
1
4
1
5
3
6
3
7
5 9
8
 
9
3 4 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 03/05/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
54
Giải Bảy
027
Giải Sáu
0639
8684
7604
Giải Năm
6315
Giải Tư
41047
66629
72556
93538
76455
88793
36272
Giải Ba
57779
89774
Giải Nhì
89264
Giải Nhất
34173
Giải Đặc Biệt
054207
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 7
1
5
2
7 9
3
8 9
4
7
5
5 6
6
4
7
2 3 4 9
8
4
9
3
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
7
3
7 9
4
0 6 7 8
5
1 5
6
5
7
0 2 4
8
3
9
2 3 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 26/04/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
96
Giải Bảy
241
Giải Sáu
5618
0288
6622
Giải Năm
8950
Giải Tư
58829
77768
14294
04874
86162
33932
94038
Giải Ba
15186
73581
Giải Nhì
63932
Giải Nhất
20566
Giải Đặc Biệt
213526
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
8
2
2 6 9
3
2 2 8
4
1
5
0
6
2 6 8
7
4
8
1 6 8
9
4
Đuôi Lô tô
0
5
1
4 8
2
2 3 3 6
3
 
4
7 9
5
 
6
2 6 8
7
 
8
1 3 6 8
9
2

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 19/04/2024

Giải Trà Vinh
Giải Tám
31
Giải Bảy
367
Giải Sáu
9654
5774
5762
Giải Năm
0659
Giải Tư
87482
57835
32409
85068
70706
29152
72005
Giải Ba
74256
31489
Giải Nhì
62100
Giải Nhất
38926
Giải Đặc Biệt
538064
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 5 6 9
1
 
2
6
3
5
4
 
5
2 4 6 9
6
2 4 7 8
7
4
8
2 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
0
1
 
2
5 6 8
3
 
4
5 6 7
5
0 3
6
0 2 5
7
6
8
6
9
0 5 8