Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 18/09/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
27
Giải Bảy
126
Giải Sáu
4985
6976
9871
Giải Năm
9685
Giải Tư
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
Giải Ba
32955
70010
Giải Nhì
78620
Giải Nhất
16671
Giải Đặc Biệt
612558
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
0 8
2
0 6
3
 
4
2
5
5 6 8
6
 
7
1 1 6
8
2 4 5 5
9
6
Đuôi Lô tô
0
1 2
1
7 7
2
4 8
3
 
4
8
5
5 8 8
6
2 5 7 9
7
0
8
1 5
9
 

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 17/09/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
04
Giải Bảy
336
Giải Sáu
3633
2647
5948
Giải Năm
5009
Giải Tư
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
Giải Ba
54129
21534
Giải Nhì
67953
Giải Nhất
50028
Giải Đặc Biệt
025671
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
 
2
1 8 9
3
3 4 6
4
7 8
5
3
6
5
7
1 7
8
4 7
9
2 3
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 7
2
9
3
3 5 9
4
3 8
5
6
6
3
7
4 7 8
8
2 4
9
0 2

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 11/09/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
28
Giải Bảy
878
Giải Sáu
3596
7058
5620
Giải Năm
6025
Giải Tư
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
Giải Ba
49291
89394
Giải Nhì
57621
Giải Nhất
98481
Giải Đặc Biệt
120125
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3
2
0 1 5 5 9
3
0
4
8
5
8
6
0
7
8
8
1 3
9
1 3 4 6
Đuôi Lô tô
0
2 3 6
1
2 8 9
2
 
3
1 8 9
4
9
5
2 2
6
9
7
 
8
4 5 7
9
2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 10/09/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
78
Giải Bảy
787
Giải Sáu
7106
9428
0892
Giải Năm
7363
Giải Tư
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
Giải Ba
41258
55604
Giải Nhì
29176
Giải Nhất
77165
Giải Đặc Biệt
321036
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 4 6
1
 
2
4 8 9
3
6
4
3
5
4 8
6
3 5 7
7
2 6
8
7
9
2
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
7 9
3
4 6
4
0 0 2 5
5
6
6
0 3 7
7
6 8
8
2 5
9
2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 04/09/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
22
Giải Bảy
889
Giải Sáu
9707
3762
2979
Giải Năm
2714
Giải Tư
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
Giải Ba
28427
20934
Giải Nhì
88379
Giải Nhất
14739
Giải Đặc Biệt
507273
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 7
1
4
2
7
3
4 9
4
0
5
1
6
2 6
7
3 6 9 9
8
6 9
9
0
Đuôi Lô tô
0
4 9
1
5
2
6
3
7
4
0 1 3
5
 
6
6 7 8
7
0 2
8
 
9
3 7 7 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 03/09/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
38
Giải Bảy
280
Giải Sáu
9871
9191
3367
Giải Năm
0113
Giải Tư
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
Giải Ba
30046
43116
Giải Nhì
51247
Giải Nhất
96867
Giải Đặc Biệt
555275
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4
1
3 6
2
5
3
 
4
6 7
5
 
6
7 7 8 9
7
1 5 7
8
0 3
9
1
Đuôi Lô tô
0
0 8
1
7 9
2
 
3
1 8
4
0
5
2 7
6
1 4
7
4 6 6 7
8
6
9
6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 28/08/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
27
Giải Bảy
391
Giải Sáu
4160
2650
7433
Giải Năm
0865
Giải Tư
09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
Giải Ba
24600
02792
Giải Nhì
55770
Giải Nhất
35241
Giải Đặc Biệt
464825
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6
1
 
2
5 5
3
3
4
1
5
0 1
6
0 5
7
0 5
8
3
9
1 2 3 7
Đuôi Lô tô
0
0 5 6 7
1
4 5 9
2
9
3
3 8 9
4
 
5
2 2 6 7
6
0
7
9
8
 
9
 

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 27/08/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
53
Giải Bảy
557
Giải Sáu
4961
7786
4653
Giải Năm
8517
Giải Tư
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
Giải Ba
62813
17981
Giải Nhì
53231
Giải Nhất
67515
Giải Đặc Biệt
842075
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3 5 7 8
2
 
3
0 1
4
 
5
3 4 7
6
1 4
7
0 5
8
0 1 6
9
3
Đuôi Lô tô
0
3 7 8
1
3 6 8
2
 
3
1 5 9
4
5 6
5
1 7
6
8
7
1 5
8
1
9
 

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 21/08/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
87
Giải Bảy
037
Giải Sáu
0418
7218
3524
Giải Năm
2217
Giải Tư
28397
11624
99375
92909
47559
62402
41204
Giải Ba
58980
31972
Giải Nhì
85071
Giải Nhất
97256
Giải Đặc Biệt
405124
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 9
1
7 8 8
2
4 4 4
3
7
4
 
5
6 9
6
 
7
1 2 5
8
0
9
7
Đuôi Lô tô
0
8
1
7
2
0 7
3
 
4
0 2 2 2
5
7
6
5
7
1 3 9
8
1 1
9
0 5

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 20/08/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
83
Giải Bảy
376
Giải Sáu
4620
8207
5589
Giải Năm
1007
Giải Tư
05031
93329
75021
59832
00497
57094
07902
Giải Ba
58606
42461
Giải Nhì
43731
Giải Nhất
05699
Giải Đặc Biệt
996311
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 6 7 7
1
1
2
0 1 9
3
1 1 2
4
 
5
 
6
1
7
6
8
9
9
4 7 9
Đuôi Lô tô
0
2
1
1 2 3 3 6
2
0 3
3
 
4
9
5
 
6
0 7
7
0 0 9
8
 
9
2 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 14/08/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
04
Giải Bảy
616
Giải Sáu
2655
6658
1572
Giải Năm
4936
Giải Tư
73068
79684
36730
57807
92480
66736
99645
Giải Ba
13088
83922
Giải Nhì
51181
Giải Nhất
91314
Giải Đặc Biệt
378382
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
4 6
2
2
3
0 6 6
4
5
5
5 8
6
8
7
2
8
0 1 2 4 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
3 8
1
8
2
2 7 8
3
 
4
1 8
5
4 5
6
1 3 3
7
0
8
5 6 8
9
 

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 13/08/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
52
Giải Bảy
876
Giải Sáu
6273
0556
0100
Giải Năm
3629
Giải Tư
86590
88635
85915
19111
01764
64119
52537
Giải Ba
78783
00226
Giải Nhì
42676
Giải Nhất
11968
Giải Đặc Biệt
301481
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
1 5 9
2
6 9
3
5 7
4
 
5
6
6
4 8
7
3 6 6
8
1 3
9
0
Đuôi Lô tô
0
0 9
1
1 8
2
 
3
7 8
4
6
5
1 3
6
2 5 7 7
7
3
8
6
9
1 2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 07/08/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
55
Giải Bảy
267
Giải Sáu
3045
0781
7498
Giải Năm
1462
Giải Tư
05723
38768
01244
44219
32898
10847
62812
Giải Ba
47210
70400
Giải Nhì
55542
Giải Nhất
15503
Giải Đặc Biệt
930074
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3
1
0 2 9
2
3
3
 
4
2 4 5 7
5
 
6
2 7 8
7
4
8
1
9
8 8
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
8
2
1 4 6
3
0 2
4
4 7
5
4
6
 
7
4 6
8
6 9 9
9
1

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 06/08/2023

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
84
Giải Bảy
424
Giải Sáu
2607
6065
5506
Giải Năm
9884
Giải Tư
58467
94031
41802
09574
06161
41813
69990
Giải Ba
21723
64748
Giải Nhì
53544
Giải Nhất
69184
Giải Đặc Biệt
659449
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 6 7
1
3
2
3 4
3
1
4
4 8 9
5
 
6
1 5 7
7
4
8
4 4
9
0
Đuôi Lô tô
0
9
1
3 6
2
0
3
1 2
4
2 4 7 8 8
5
6
6
0
7
0 6
8
4
9
4