Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 19/02/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
79
Giải Bảy
782
Giải Sáu
0573
0600
6416
Giải Năm
2103
Giải Tư
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
Giải Ba
10627
65529
Giải Nhì
53755
Giải Nhất
94149
Giải Đặc Biệt
672720
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3
1
2 6
2
0 7 8 9
3
 
4
5 9
5
5 8 8
6
2
7
3 3
8
2
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 2
1
 
2
1 6 8
3
0 7 7
4
 
5
4 5
6
1
7
2
8
2 5 5
9
2 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 18/02/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
16
Giải Bảy
989
Giải Sáu
1190
4623
5051
Giải Năm
2191
Giải Tư
79916
65005
34182
86887
57331
32402
04054
Giải Ba
33731
46617
Giải Nhì
43843
Giải Nhất
70109
Giải Đặc Biệt
595802
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 2 5 9
1
6 7
2
3
3
1 1
4
3
5
1 4
6
 
7
 
8
2 7 9
9
0 1
Đuôi Lô tô
0
9
1
3 3 5 9
2
0 0 8
3
2 4
4
5
5
0
6
1
7
1 8
8
 
9
0 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 12/02/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
81
Giải Bảy
367
Giải Sáu
5234
2927
4245
Giải Năm
6322
Giải Tư
93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
Giải Ba
66309
12478
Giải Nhì
48581
Giải Nhất
78865
Giải Đặc Biệt
496750
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
8
2
2 7 8
3
4
4
0 5 8
5
0
6
5 7
7
2 8 9
8
1 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 5
1
8
2
2 7
3
 
4
3
5
4 6
6
 
7
2 6
8
1 2 4 7 8
9
0 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 11/02/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
50
Giải Bảy
856
Giải Sáu
1177
0465
6468
Giải Năm
0071
Giải Tư
10499
32002
66165
74819
75820
08156
07102
Giải Ba
26275
99259
Giải Nhì
15286
Giải Nhất
19753
Giải Đặc Biệt
615244
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 2
1
9
2
0
3
 
4
4
5
3 6 6 9
6
5 5 8
7
1 5 7
8
6
9
9
Đuôi Lô tô
0
2
1
7
2
0 0
3
5
4
4
5
6 6 7
6
5 5 8
7
7
8
6
9
1 5 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 05/02/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
41
Giải Bảy
712
Giải Sáu
8362
2444
4714
Giải Năm
8988
Giải Tư
77180
69733
44417
22375
65888
83133
01569
Giải Ba
77192
66909
Giải Nhì
57227
Giải Nhất
89282
Giải Đặc Biệt
691996
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
2 4 7
2
7
3
3 3
4
4
5
 
6
2 9
7
5
8
0 2 8 8
9
2 6
Đuôi Lô tô
0
8
1
 
2
1 6 8 9
3
3 3
4
1 4
5
7
6
9
7
1 2
8
8 8
9
0 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 04/02/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
97
Giải Bảy
040
Giải Sáu
3236
1848
4997
Giải Năm
3003
Giải Tư
57301
01628
06475
89464
72929
66394
03314
Giải Ba
79132
43788
Giải Nhì
23003
Giải Nhất
40535
Giải Đặc Biệt
998266
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3 3
1
4
2
8 9
3
2 5 6
4
0 8
5
 
6
4 6
7
5
8
8
9
4 7
Đuôi Lô tô
0
4
1
0
2
3
3
0 0
4
1 6 9
5
3 7
6
3 6
7
9
8
2 4 8
9
2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 29/01/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
63
Giải Bảy
122
Giải Sáu
8443
5467
3221
Giải Năm
4606
Giải Tư
29816
14769
14100
22165
27379
11789
84398
Giải Ba
05581
69632
Giải Nhì
00804
Giải Nhất
45302
Giải Đặc Biệt
651237
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 4 6
1
6
2
1 2
3
2 7
4
3
5
 
6
5 7 9
7
9
8
1 9
9
8
Đuôi Lô tô
0
0
1
2 8
2
0 2 3
3
4
4
0
5
6
6
0 1
7
3 6
8
9
9
6 7 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 28/01/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
70
Giải Bảy
796
Giải Sáu
8835
8488
2519
Giải Năm
6453
Giải Tư
65545
76126
82501
48441
05294
88845
84566
Giải Ba
51493
11336
Giải Nhì
37211
Giải Nhất
01917
Giải Đặc Biệt
085111
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
1 1 7 9
2
6
3
5 6
4
1 5 5
5
3
6
6
7
 
8
8
9
3 4 6
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 1 1 4
2
 
3
5 9
4
9
5
3 4 4
6
2 3 6 9
7
1
8
8
9
1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 22/01/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
92
Giải Bảy
687
Giải Sáu
3304
7022
7116
Giải Năm
9835
Giải Tư
43566
87260
52024
11688
28680
18140
48780
Giải Ba
96687
45239
Giải Nhì
43971
Giải Nhất
63739
Giải Đặc Biệt
141768
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
6
2
2 4
3
5 9 9
4
0
5
 
6
0 6 8
7
1
8
0 0 7 7 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 6 8 8
1
7
2
2
3
 
4
0 2
5
3
6
1 6
7
8 8
8
6 8
9
3 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 21/01/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
34
Giải Bảy
103
Giải Sáu
3876
5459
3470
Giải Năm
4829
Giải Tư
66064
23810
75689
31976
04900
53865
68724
Giải Ba
61190
56504
Giải Nhì
64169
Giải Nhất
97755
Giải Đặc Biệt
081510
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 4
1
0 0
2
4 9
3
 
4
 
5
5 9
6
4 5 9
7
0 6 6
8
9
9
0
Đuôi Lô tô
0
0 1 1 7 9
1
 
2
 
3
0
4
0 2 6
5
5 6
6
7 7
7
 
8
 
9
2 5 6 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 15/01/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
86
Giải Bảy
261
Giải Sáu
8996
6538
1694
Giải Năm
0105
Giải Tư
11213
29972
55217
20530
79291
03913
77531
Giải Ba
33046
18134
Giải Nhì
13179
Giải Nhất
94925
Giải Đặc Biệt
315157
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
3 3 7
2
5
3
0 1 4 8
4
6
5
7
6
1
7
2 9
8
 
9
1 4 6
Đuôi Lô tô
0
3
1
3 6 9
2
7
3
1 1
4
3 9
5
0 2
6
4 9
7
1 5
8
3
9
7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 14/01/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
07
Giải Bảy
256
Giải Sáu
3219
7384
7926
Giải Năm
1994
Giải Tư
51907
94932
40059
83986
53789
22490
58732
Giải Ba
61273
41070
Giải Nhì
75625
Giải Nhất
50139
Giải Đặc Biệt
157475
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
9
2
5 6
3
2 2 9
4
 
5
6 9
6
 
7
0 3 5
8
4 6 9
9
0 4
Đuôi Lô tô
0
7 9
1
 
2
3 3
3
7
4
8 9
5
2 7
6
2 5 8
7
0
8
 
9
1 3 5 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 08/01/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
24
Giải Bảy
456
Giải Sáu
5452
1467
0776
Giải Năm
5007
Giải Tư
02239
30362
09722
98883
92773
71062
01853
Giải Ba
36280
05994
Giải Nhì
62055
Giải Nhất
14788
Giải Đặc Biệt
433694
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
 
2
2
3
9
4
 
5
2 3 5 6
6
2 2 7
7
3 6
8
0 3 8
9
4 4
Đuôi Lô tô
0
8
1
 
2
2 5 6 6
3
5 7 8
4
9 9
5
5
6
5 7
7
0 6
8
8
9
3

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 07/01/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
26
Giải Bảy
052
Giải Sáu
4525
6508
3639
Giải Năm
9161
Giải Tư
68603
38805
68519
76193
91032
09022
54166
Giải Ba
77626
02414
Giải Nhì
04442
Giải Nhất
00974
Giải Đặc Biệt
544059
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5 8
1
4 9
2
2 5 6
3
2 9
4
2
5
2 9
6
1 6
7
4
8
 
9
3
Đuôi Lô tô
0
 
1
6
2
2 3 4 5
3
0 9
4
1 7
5
0 2
6
2 6
7
 
8
0
9
1 3 5