Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 15/07/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
21
Giải Bảy
523
Giải Sáu
8920
0048
4221
Giải Năm
8638
Giải Tư
61296
15621
95607
02778
05610
70958
54997
Giải Ba
87857
34155
Giải Nhì
75739
Giải Nhất
89510
Giải Đặc Biệt
979599
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
0 0
2
0 1 1 3
3
8 9
4
8
5
5 7 8
6
 
7
8
8
 
9
6 7 9
Đuôi Lô tô
0
1 1 2
1
2 2
2
 
3
2
4
 
5
5
6
9
7
0 5 9
8
3 4 5 7
9
3 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 14/07/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
08
Giải Bảy
602
Giải Sáu
7234
7432
7916
Giải Năm
9251
Giải Tư
49969
02736
03861
82203
96183
63893
20075
Giải Ba
11131
61001
Giải Nhì
18918
Giải Nhất
39854
Giải Đặc Biệt
726892
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 2 3
1
6 8
2
 
3
1 2 4 6
4
 
5
1 4
6
1 9
7
5
8
3
9
2 3
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 3 5 6
2
0 3 9
3
0 8 9
4
3 5
5
7
6
1 3
7
 
8
1
9
6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 08/07/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
11
Giải Bảy
714
Giải Sáu
3558
7980
0854
Giải Năm
7128
Giải Tư
25500
11582
09826
77595
62097
37125
47805
Giải Ba
21643
19676
Giải Nhì
77483
Giải Nhất
10538
Giải Đặc Biệt
778965
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 5
1
4
2
5 6 8
3
8
4
3
5
4 8
6
5
7
6
8
0 2 3
9
5 7
Đuôi Lô tô
0
0 8
1
 
2
8
3
4 8
4
1 5
5
0 2 6 9
6
2 7
7
9
8
2 3 5
9
 

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 07/07/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
65
Giải Bảy
116
Giải Sáu
4062
4681
7162
Giải Năm
4969
Giải Tư
14272
58169
44394
72203
77500
35739
66045
Giải Ba
90278
79977
Giải Nhì
69394
Giải Nhất
67759
Giải Đặc Biệt
188588
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3
1
6
2
 
3
9
4
5
5
9
6
2 2 9 9
7
2 7 8
8
1 8
9
4 4
Đuôi Lô tô
0
0
1
8
2
6 6 7
3
0
4
9 9
5
4
6
1
7
7
8
7 8
9
3 5 6 6

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 01/07/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
19
Giải Bảy
375
Giải Sáu
8007
5668
8187
Giải Năm
6078
Giải Tư
89888
49599
10534
28082
09494
21404
97610
Giải Ba
65787
28256
Giải Nhì
77016
Giải Nhất
13262
Giải Đặc Biệt
459623
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 7
1
0 6
2
3
3
4
4
 
5
6
6
2 8
7
5 8
8
2 7 7 8
9
4 9
Đuôi Lô tô
0
1
1
 
2
6 8
3
2
4
0 3 9
5
7
6
1 5
7
0 8 8
8
6 7 8
9
9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 30/06/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
49
Giải Bảy
793
Giải Sáu
4663
6341
8130
Giải Năm
9140
Giải Tư
01960
56237
89585
58300
46813
84751
03903
Giải Ba
29501
62083
Giải Nhì
95701
Giải Nhất
89490
Giải Đặc Biệt
679901
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 1 1 3
1
3
2
 
3
0 7
4
0 1
5
1
6
0 3
7
 
8
3 5
9
0 3
Đuôi Lô tô
0
0 3 4 6 9
1
0 0 0 4 5
2
 
3
0 1 6 8 9
4
 
5
8
6
 
7
3
8
 
9
 

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 24/06/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
04
Giải Bảy
665
Giải Sáu
6037
1930
8620
Giải Năm
7000
Giải Tư
52905
98639
96674
53911
33094
20402
84154
Giải Ba
75836
73803
Giải Nhì
33681
Giải Nhất
17380
Giải Đặc Biệt
442394
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 3 5
1
1
2
0
3
0 6 7 9
4
 
5
4
6
5
7
4
8
0 1
9
4 4
Đuôi Lô tô
0
0 2 3 8
1
1 8
2
0
3
0
4
5 7 9 9
5
0 6
6
3
7
3
8
 
9
3

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 23/06/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
97
Giải Bảy
615
Giải Sáu
6005
3771
8104
Giải Năm
7066
Giải Tư
90344
26598
87213
50591
17020
50922
43025
Giải Ba
67768
76144
Giải Nhì
24257
Giải Nhất
81206
Giải Đặc Biệt
670765
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 6
1
3 5
2
0 2 5
3
 
4
4 4
5
7
6
5 6 8
7
1
8
 
9
1 8
Đuôi Lô tô
0
2
1
7 9
2
2
3
1
4
0 4 4
5
0 1 2 6
6
0 6
7
5
8
6 9
9
 

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 17/06/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
32
Giải Bảy
928
Giải Sáu
7116
3647
1460
Giải Năm
4272
Giải Tư
39019
23255
94294
90867
33123
64482
36597
Giải Ba
85797
94559
Giải Nhì
01208
Giải Nhất
88849
Giải Đặc Biệt
208827
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
6 9
2
3 7 8
3
 
4
7 9
5
5 9
6
0 7
7
2
8
2
9
4 7 7
Đuôi Lô tô
0
6
1
 
2
7 8
3
2
4
9
5
5
6
1
7
2 4 6 9 9
8
0 2
9
1 4 5

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 16/06/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
65
Giải Bảy
913
Giải Sáu
7291
9110
4347
Giải Năm
8687
Giải Tư
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
Giải Ba
57410
75164
Giải Nhì
01575
Giải Nhất
70700
Giải Đặc Biệt
756893
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
0 0 3 9
2
3 4 7
3
 
4
7
5
 
6
4
7
5
8
7 9
9
1 3 3 7
Đuôi Lô tô
0
0 1 1
1
9
2
 
3
1 2 9 9
4
2 6
5
7
6
 
7
2 4 8 9
8
 
9
1 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 10/06/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
40
Giải Bảy
114
Giải Sáu
7409
8934
3923
Giải Năm
6686
Giải Tư
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
Giải Ba
68183
98232
Giải Nhì
03817
Giải Nhất
18803
Giải Đặc Biệt
461491
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 9
1
0 4 7
2
3
3
0 1 2 4
4
3
5
 
6
3
7
 
8
3 6 9
9
1 7
Đuôi Lô tô
0
1 3
1
3 9
2
3
3
0 2 4 6 8
4
1 3
5
 
6
8
7
1 9
8
 
9
0 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 09/06/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
80
Giải Bảy
601
Giải Sáu
5174
4831
7900
Giải Năm
3049
Giải Tư
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
Giải Ba
16146
74631
Giải Nhì
79776
Giải Nhất
46362
Giải Đặc Biệt
831147
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1
1
6
2
4
3
1 1
4
6 7 8 9
5
4
6
2 9
7
4 6 8
8
4
9
 
Đuôi Lô tô
0
0
1
0 3 3
2
6
3
 
4
2 5 7 8
5
 
6
1 4 7
7
4
8
4 7
9
4 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 03/06/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
98
Giải Bảy
060
Giải Sáu
9640
4445
1649
Giải Năm
0589
Giải Tư
41331
74787
86423
56834
98585
10765
05755
Giải Ba
39881
92851
Giải Nhì
01202
Giải Nhất
90677
Giải Đặc Biệt
649207
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7
1
 
2
3
3
1 4
4
0 5 9
5
1 5
6
0 5
7
7
8
1 5 7 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 6
1
3 5 8
2
0
3
2
4
3
5
4 5 6 8
6
 
7
0 7 8
8
 
9
4 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 02/06/2024

Giải ThừaThiênHuế
Giải Tám
75
Giải Bảy
500
Giải Sáu
2660
2462
4712
Giải Năm
4437
Giải Tư
00848
52355
64931
06979
65851
52336
06426
Giải Ba
82225
54440
Giải Nhì
04812
Giải Nhất
85768
Giải Đặc Biệt
356024
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
2 2
2
4 5 6
3
1 6 7
4
0 8
5
1 5
6
0 2 8
7
9
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 4 6
1
3 5
2
1 1 6
3
 
4
2
5
2 5
6
2 3
7
3
8
4 6
9
7