Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 19/02/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
14
Giải Bảy
313
Giải Sáu
7562
3162
5993
Giải Năm
6286
Giải Tư
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
Giải Ba
70853
33236
Giải Nhì
29784
Giải Nhất
58242
Giải Đặc Biệt
390264
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3 6
2
 
3
5 6
4
2
5
3 5 7
6
0 2 2 4 6
7
 
8
4 6
9
3 9
Đuôi Lô tô
0
6
1
 
2
4 6 6
3
1 5 9
4
6 8
5
3 5
6
1 3 6 8
7
5
8
 
9
9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 12/02/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
96
Giải Bảy
567
Giải Sáu
8715
1882
2844
Giải Năm
1128
Giải Tư
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
Giải Ba
88573
06887
Giải Nhì
71007
Giải Nhất
43618
Giải Đặc Biệt
246385
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
5 8
2
8
3
0 2 9
4
4
5
3
6
7 9
7
3
8
0 2 5 7
9
7
Đuôi Lô tô
0
3 8
1
 
2
3 8
3
5 7
4
4
5
1 8
6
 
7
0 6 8 9
8
1 2
9
3 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 05/02/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
43
Giải Bảy
004
Giải Sáu
0821
9334
7760
Giải Năm
9636
Giải Tư
18081
64488
47841
13299
81918
80456
13703
Giải Ba
32223
14176
Giải Nhì
67876
Giải Nhất
44115
Giải Đặc Biệt
984658
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4
1
5 8
2
1 3
3
4 6
4
1
5
6 8
6
0
7
6 6
8
1 8
9
9
Đuôi Lô tô
0
6
1
2 4 8
2
 
3
0 2
4
0 3
5
1
6
3 5 7 7
7
 
8
1 5 8
9
9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 29/01/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
24
Giải Bảy
030
Giải Sáu
2335
7262
9184
Giải Năm
6551
Giải Tư
45694
85342
32996
27496
19273
94056
71712
Giải Ba
19872
13877
Giải Nhì
41171
Giải Nhất
19967
Giải Đặc Biệt
632127
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2
2
7
3
0 5
4
2
5
1 6
6
2 7
7
1 2 3 7
8
4
9
4 6 6
Đuôi Lô tô
0
3
1
5 7
2
1 4 6 7
3
7
4
8 9
5
3
6
5 9 9
7
2 6 7
8
 
9
 

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 22/01/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
48
Giải Bảy
989
Giải Sáu
6811
0815
9989
Giải Năm
4128
Giải Tư
46858
05935
64452
40758
29989
51520
21806
Giải Ba
19967
58722
Giải Nhì
20938
Giải Nhất
60758
Giải Đặc Biệt
760075
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
1 5
2
0 2 8
3
5 8
4
 
5
2 8 8 8
6
7
7
5
8
9 9 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
2
1
1
2
2 5
3
 
4
 
5
1 3 7
6
0
7
6
8
2 3 5 5 5
9
8 8 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 15/01/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
14
Giải Bảy
002
Giải Sáu
8620
0787
8507
Giải Năm
8031
Giải Tư
37453
65199
00412
75170
51173
24730
52722
Giải Ba
30949
03464
Giải Nhì
13230
Giải Nhất
60610
Giải Đặc Biệt
591812
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7
1
0 2 2
2
0 2
3
0 0 1
4
9
5
3
6
4
7
0 3
8
7
9
9
Đuôi Lô tô
0
1 2 3 3 7
1
3
2
0 1 1 2
3
5 7
4
6
5
 
6
 
7
0 8
8
 
9
4 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 08/01/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
68
Giải Bảy
827
Giải Sáu
6286
0592
6719
Giải Năm
1472
Giải Tư
36231
51116
94763
58228
35666
43316
01490
Giải Ba
76392
37304
Giải Nhì
28963
Giải Nhất
96947
Giải Đặc Biệt
112673
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
6 6 9
2
7 8
3
1
4
7
5
 
6
3 3 6
7
2 3
8
6
9
0 2 2
Đuôi Lô tô
0
9
1
3
2
7 9 9
3
6 6 7
4
0
5
 
6
1 1 6 8
7
2 4
8
2
9
1

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 01/01/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
75
Giải Bảy
395
Giải Sáu
0298
7528
1106
Giải Năm
1663
Giải Tư
79230
79372
24005
28168
85905
23699
35689
Giải Ba
00979
51198
Giải Nhì
03290
Giải Nhất
70416
Giải Đặc Biệt
353596
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 5 6
1
6
2
8
3
0
4
 
5
 
6
3 8
7
2 9
8
9
9
0 5 6 8 8 9
Đuôi Lô tô
0
3 9
1
 
2
7
3
6
4
 
5
0 0 9
6
0 1 9
7
 
8
2 6 9 9
9
7 8 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 25/12/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
83
Giải Bảy
993
Giải Sáu
7837
9281
7632
Giải Năm
4581
Giải Tư
54835
19743
25038
96823
66738
07087
62528
Giải Ba
66070
35839
Giải Nhì
32589
Giải Nhất
98040
Giải Đặc Biệt
250989
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
3 8
3
2 5 7 8 8 9
4
0 3
5
 
6
 
7
0
8
1 1 7 9 9
9
3
Đuôi Lô tô
0
4 7
1
8 8
2
3
3
2 4 9
4
 
5
3
6
 
7
3 8
8
2 3 3
9
3 8 8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 18/12/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
18
Giải Bảy
816
Giải Sáu
5690
8795
9271
Giải Năm
1184
Giải Tư
25127
36982
23571
36368
33112
59197
07002
Giải Ba
52234
08719
Giải Nhì
07330
Giải Nhất
32139
Giải Đặc Biệt
253924
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
2 6 9
2
4 7
3
0 4 9
4
 
5
 
6
8
7
1 1
8
2 4
9
0 5 7
Đuôi Lô tô
0
3 9
1
7 7
2
0 1 8
3
 
4
2 3 8
5
9
6
1
7
2 9
8
6
9
1 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 11/12/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
85
Giải Bảy
024
Giải Sáu
1059
4902
9317
Giải Năm
1032
Giải Tư
38897
78859
55193
93591
80815
91063
87396
Giải Ba
86338
33170
Giải Nhì
08949
Giải Nhất
95620
Giải Đặc Biệt
903242
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
5 7
2
0 4
3
2 8
4
2 9
5
9 9
6
3
7
0
8
 
9
1 3 6 7
Đuôi Lô tô
0
2 7
1
9
2
0 3 4
3
6 9
4
2
5
1
6
9
7
1 9
8
3
9
4 5 5

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 04/12/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
48
Giải Bảy
538
Giải Sáu
6373
7906
5112
Giải Năm
4112
Giải Tư
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
Giải Ba
83764
81812
Giải Nhì
56043
Giải Nhất
94152
Giải Đặc Biệt
669872
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 6
1
2 2 2
2
8
3
8
4
3
5
2
6
2 4
7
0 2 3 3 4
8
9
9
 
Đuôi Lô tô
0
7
1
 
2
1 1 1 5 6 7
3
4 7 7
4
6 7
5
 
6
0 0
7
 
8
2 3
9
8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 27/11/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
98
Giải Bảy
366
Giải Sáu
9789
5888
1759
Giải Năm
1490
Giải Tư
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
Giải Ba
47548
29131
Giải Nhì
43203
Giải Nhất
27775
Giải Đặc Biệt
401919
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3
1
9
2
3
3
1 7
4
0 5 6 8
5
3 9
6
6
7
5
8
8 9
9
0
Đuôi Lô tô
0
0 4 9
1
3
2
 
3
0 2 5
4
 
5
4 7
6
4 6
7
3
8
4 8
9
1 5 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 20/11/2023

Giải Phú Yên
Giải Tám
34
Giải Bảy
671
Giải Sáu
0706
7225
5712
Giải Năm
1798
Giải Tư
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
Giải Ba
00806
36694
Giải Nhì
40166
Giải Nhất
87226
Giải Đặc Biệt
829687
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3 6 6
1
0 2
2
5 5 6
3
 
4
6
5
 
6
6
7
1 9
8
7
9
4 5 8
Đuôi Lô tô
0
1
1
0 7
2
1
3
0
4
9
5
2 2 9
6
0 0 2 4 6
7
8
8
9
9
7