Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 20/05/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
54
Giải Bảy
961
Giải Sáu
5984
8718
3841
Giải Năm
2429
Giải Tư
06386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
Giải Ba
95207
08484
Giải Nhì
22058
Giải Nhất
80839
Giải Đặc Biệt
042509
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7 9
1
8
2
9
3
9
4
1
5
4 8 8
6
1 4
7
5 5
8
4 4 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 6
2
 
3
 
4
5 6 8 8
5
0 7 7
6
8
7
0
8
1 5 5
9
0 2 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 13/05/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
97
Giải Bảy
354
Giải Sáu
1784
1763
5820
Giải Năm
1102
Giải Tư
35335
94493
05715
65211
49249
05252
01946
Giải Ba
15224
19334
Giải Nhì
29191
Giải Nhất
65390
Giải Đặc Biệt
011632
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
1 5
2
0 4
3
2 4 5
4
6 9
5
2 4
6
3
7
 
8
4
9
0 1 3
Đuôi Lô tô
0
2 9
1
1 9
2
0 3 5
3
6 9
4
2 3 5 8
5
1 3
6
4
7
 
8
 
9
4

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 06/05/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
31
Giải Bảy
509
Giải Sáu
1450
3141
0876
Giải Năm
9121
Giải Tư
30134
07411
75971
11224
40751
51334
75199
Giải Ba
95466
28827
Giải Nhì
12820
Giải Nhất
87606
Giải Đặc Biệt
416753
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 9
1
1
2
0 1 4 7
3
4 4
4
1
5
0 1 3
6
6
7
1 6
8
 
9
9
Đuôi Lô tô
0
2 5
1
1 2 4 5 7
2
 
3
5
4
2 3 3
5
 
6
0 6 7
7
2
8
 
9
0 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 29/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
47
Giải Bảy
810
Giải Sáu
3320
8690
4475
Giải Năm
1636
Giải Tư
62853
00827
31644
76271
95066
09004
50691
Giải Ba
18028
71530
Giải Nhì
07966
Giải Nhất
77107
Giải Đặc Biệt
629502
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 7
1
0
2
0 7 8
3
0 6
4
4
5
3
6
6 6
7
1 5
8
 
9
0 1
Đuôi Lô tô
0
1 2 3 9
1
7 9
2
0
3
5
4
0 4
5
7
6
3 6 6
7
0 2
8
2
9
 

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 22/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
64
Giải Bảy
124
Giải Sáu
7964
9410
1932
Giải Năm
0895
Giải Tư
94198
25584
63324
77880
45528
47113
67579
Giải Ba
32714
36647
Giải Nhì
70918
Giải Nhất
29163
Giải Đặc Biệt
939149
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 3 4 8
2
4 4 8
3
2
4
7 9
5
 
6
3 4
7
9
8
0 4
9
5 8
Đuôi Lô tô
0
1 8
1
 
2
3
3
1 6
4
1 2 2 6 8
5
9
6
 
7
4
8
1 2 9
9
4 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 15/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
23
Giải Bảy
536
Giải Sáu
3097
9394
8815
Giải Năm
1210
Giải Tư
82446
33408
67129
81691
02728
33121
14597
Giải Ba
95364
04717
Giải Nhì
72318
Giải Nhất
78435
Giải Đặc Biệt
049036
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
0 5 7 8
2
1 8 9
3
5 6 6
4
6
5
 
6
4
7
 
8
 
9
1 4 7 7
Đuôi Lô tô
0
1
1
2 9
2
 
3
 
4
6 9
5
1 3
6
3 3 4
7
1 9 9
8
0 1 2
9
2

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 08/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
59
Giải Bảy
738
Giải Sáu
4307
7637
3242
Giải Năm
5053
Giải Tư
43529
53158
82142
62509
79922
14362
10643
Giải Ba
30371
90203
Giải Nhì
52560
Giải Nhất
05277
Giải Đặc Biệt
905943
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 7 9
1
 
2
2 9
3
7 8
4
2 2 3 3
5
3 8
6
0 2
7
1 7
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
6
1
7
2
2 4 4 6
3
0 4 4 5
4
 
5
 
6
 
7
0 3 7
8
3 5
9
0 2

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 01/04/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
43
Giải Bảy
334
Giải Sáu
2807
8469
4139
Giải Năm
4910
Giải Tư
98968
17140
69448
32862
82028
56326
90984
Giải Ba
72307
89792
Giải Nhì
28699
Giải Nhất
56300
Giải Đặc Biệt
729799
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 7 7
1
0
2
6 8
3
4 9
4
0 8
5
 
6
2 8 9
7
 
8
4
9
2 9 9
Đuôi Lô tô
0
0 1 4
1
 
2
6 9
3
 
4
3 8
5
 
6
2
7
0 0
8
2 4 6
9
3 6 9 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 25/03/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
28
Giải Bảy
600
Giải Sáu
6970
7025
5048
Giải Năm
8020
Giải Tư
16710
51138
80944
95102
27055
66653
54540
Giải Ba
00984
20834
Giải Nhì
55891
Giải Nhất
42287
Giải Đặc Biệt
112501
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 2
1
0
2
0 5
3
4 8
4
0 4 8
5
3 5
6
 
7
0
8
4 7
9
1
Đuôi Lô tô
0
0 1 2 4 7
1
0 9
2
0
3
5
4
3 4 8
5
2 5
6
 
7
8
8
3 4
9
 

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 18/03/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
64
Giải Bảy
811
Giải Sáu
2285
2889
1635
Giải Năm
4972
Giải Tư
38185
95142
27920
48726
52957
19543
69064
Giải Ba
00088
61809
Giải Nhì
42152
Giải Nhất
38858
Giải Đặc Biệt
097850
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
1
2
0 6
3
5
4
2 3
5
0 2 7 8
6
4
7
2
8
5 5 8 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
2 5
1
1
2
4 5 7
3
4
4
6
5
3 8 8
6
2
7
5
8
5 8
9
0 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 11/03/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
80
Giải Bảy
846
Giải Sáu
9762
2961
7811
Giải Năm
9612
Giải Tư
85724
69628
11262
64258
48251
77686
57715
Giải Ba
72412
63743
Giải Nhì
73083
Giải Nhất
03384
Giải Đặc Biệt
076557
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
1 2 2 5
2
4 8
3
 
4
3 6
5
1 7 8
6
1 2 2
7
 
8
3 4 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
1 5 6
2
1 1 6 6
3
4 8
4
2 8
5
1
6
4 8
7
5
8
2 5
9
 

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 04/03/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
93
Giải Bảy
248
Giải Sáu
2372
8945
2337
Giải Năm
8433
Giải Tư
69695
10478
91958
10167
78428
11815
46270
Giải Ba
36912
08140
Giải Nhì
71461
Giải Nhất
07814
Giải Đặc Biệt
302925
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2 4 5
2
5 8
3
3 7
4
0 5 8
5
8
6
1 7
7
0 2 8
8
 
9
5
Đuôi Lô tô
0
4 7
1
6
2
1 7
3
3
4
1
5
1 2 4 9
6
 
7
3 6
8
2 4 5 7
9
 

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 26/02/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
87
Giải Bảy
882
Giải Sáu
7158
8761
4905
Giải Năm
3985
Giải Tư
11510
16432
68697
97243
91450
63245
56172
Giải Ba
50723
97382
Giải Nhì
22215
Giải Nhất
72435
Giải Đặc Biệt
428591
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
0 5
2
3
3
2 5
4
3 5
5
0 8
6
1
7
2
8
2 2 5
9
1 7
Đuôi Lô tô
0
1 5
1
6 9
2
3 7 8 8
3
2 4
4
 
5
0 1 3 4 8
6
 
7
9
8
5
9
 

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 19/02/2024

Giải Phú Yên
Giải Tám
14
Giải Bảy
313
Giải Sáu
7562
3162
5993
Giải Năm
6286
Giải Tư
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
Giải Ba
70853
33236
Giải Nhì
29784
Giải Nhất
58242
Giải Đặc Biệt
390264
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
3 6
2
 
3
5 6
4
2
5
3 5 7
6
0 2 2 4 6
7
 
8
4 6
9
3 9
Đuôi Lô tô
0
6
1
 
2
4 6 6
3
1 5 9
4
6 8
5
3 5
6
1 3 6 8
7
5
8
 
9
9