Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 07/06/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
50
Giải Bảy
492
Giải Sáu
4285
8531
7230
Giải Năm
8215
Giải Tư
03043
42564
40345
98814
95558
63416
30926
Giải Ba
74261
35961
Giải Nhì
45983
Giải Nhất
93658
Giải Đặc Biệt
977881
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
4 5 6
2
6
3
0 1
4
3 5
5
8 8
6
1 1 4
7
 
8
1 3 5
9
2
Đuôi Lô tô
0
3
1
3 6 6 8
2
9
3
4 8
4
1 6
5
1 4 8
6
1 2
7
 
8
5 5
9
 

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 31/05/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
82
Giải Bảy
516
Giải Sáu
2249
8239
5416
Giải Năm
4805
Giải Tư
60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
Giải Ba
47617
61289
Giải Nhì
56564
Giải Nhất
91859
Giải Đặc Biệt
776856
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5
1
6 6 7
2
0 7
3
9
4
5 9
5
6 9
6
4
7
0 1
8
9
9
4
Đuôi Lô tô
0
2 7
1
7
2
 
3
0
4
6 9
5
0 4
6
1 1 5
7
1 2
8
 
9
3 4 5 8

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 24/05/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
52
Giải Bảy
084
Giải Sáu
5043
1175
6419
Giải Năm
9112
Giải Tư
61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
Giải Ba
78068
88699
Giải Nhì
57987
Giải Nhất
85772
Giải Đặc Biệt
459317
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
1 2 7 7 9
2
 
3
2
4
3
5
 
6
2 8
7
2 5
8
2 4 7 7
9
8 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
1
2
1 3 6 7 8
3
4
4
8
5
7
6
 
7
1 1 8 8
8
6 9
9
1 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 17/05/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
34
Giải Bảy
615
Giải Sáu
7075
7565
7456
Giải Năm
7941
Giải Tư
66151
85862
36747
56566
35652
74265
56857
Giải Ba
88214
47994
Giải Nhì
34278
Giải Nhất
08812
Giải Đặc Biệt
782638
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2 4 5
2
 
3
8
4
1 7
5
1 2 6 7
6
2 5 5 6
7
5 8
8
 
9
4
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 5
2
1 5 6
3
 
4
1 9
5
1 6 6 7
6
5 6
7
4 5
8
3 7
9
 

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 10/05/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
13
Giải Bảy
419
Giải Sáu
7213
8571
9616
Giải Năm
9629
Giải Tư
28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886
Giải Ba
49204
92316
Giải Nhì
91866
Giải Nhất
35001
Giải Đặc Biệt
005021
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4 5 7
1
3 6 6 9
2
1 1 5 8 9
3
 
4
 
5
6
6
6
7
1
8
6
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 2 2 7
2
 
3
1
4
0
5
0 2
6
1 1 5 6 8
7
0
8
2
9
1 2

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 03/05/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
96
Giải Bảy
690
Giải Sáu
4689
9706
5564
Giải Năm
8030
Giải Tư
32934
19694
02918
81838
43383
95784
92145
Giải Ba
48728
85516
Giải Nhì
08871
Giải Nhất
25357
Giải Đặc Biệt
798468
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
6 8
2
8
3
0 4 8
4
5
5
7
6
4 8
7
1
8
3 4 9
9
0 4
Đuôi Lô tô
0
3 9
1
7
2
 
3
8
4
3 6 8 9
5
4
6
0 1
7
5
8
1 2 3 6
9
8

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 26/04/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
91
Giải Bảy
446
Giải Sáu
1435
7618
6820
Giải Năm
3723
Giải Tư
11841
13340
90860
04084
69167
12483
13737
Giải Ba
64430
51112
Giải Nhì
93693
Giải Nhất
49571
Giải Đặc Biệt
136789
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2 8
2
0 3
3
0 5 7
4
0 1 6
5
 
6
0 7
7
1
8
3 4 9
9
3
Đuôi Lô tô
0
2 3 4 6
1
4 7
2
1
3
2 8 9
4
8
5
3
6
4
7
3 6
8
1
9
8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 19/04/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
42
Giải Bảy
440
Giải Sáu
7108
7658
2370
Giải Năm
2703
Giải Tư
02235
52707
13315
49879
65157
08154
43705
Giải Ba
57317
97560
Giải Nhì
14788
Giải Nhất
36682
Giải Đặc Biệt
733045
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 5 7 8
1
5 7
2
 
3
5
4
0 5
5
4 7 8
6
0
7
0 9
8
2 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 6 7
1
 
2
8
3
0
4
5
5
0 1 3 4
6
 
7
0 1 5
8
0 5 8
9
7

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 12/04/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
68
Giải Bảy
657
Giải Sáu
1717
1200
4271
Giải Năm
2642
Giải Tư
44308
60784
51746
68610
22838
07019
46180
Giải Ba
05644
45264
Giải Nhì
30929
Giải Nhất
77043
Giải Đặc Biệt
106508
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 8 8
1
0 7 9
2
9
3
8
4
2 3 4 6
5
7
6
4
7
1
8
0 4
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 1 8
1
7
2
4
3
4
4
4 6 8
5
 
6
4
7
1 5
8
0 0 3
9
1 2

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 05/04/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
76
Giải Bảy
236
Giải Sáu
8620
6807
5135
Giải Năm
7275
Giải Tư
71471
59562
11314
44315
13435
66744
47540
Giải Ba
75585
42902
Giải Nhì
73198
Giải Nhất
87780
Giải Đặc Biệt
836056
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7
1
4 5
2
0
3
5 5 6
4
0 4
5
6
6
2
7
1 5
8
0 5
9
8
Đuôi Lô tô
0
2 4 8
1
7
2
0 6
3
 
4
1 4
5
1 3 3 7 8
6
3 5
7
0
8
9
9
 

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 29/03/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
91
Giải Bảy
919
Giải Sáu
5006
4701
7159
Giải Năm
5217
Giải Tư
89859
65699
62607
14478
08067
93880
01918
Giải Ba
39341
17128
Giải Nhì
61404
Giải Nhất
31151
Giải Đặc Biệt
379867
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4 6 7
1
7 8 9
2
8
3
 
4
1
5
1 9 9
6
7 7
7
8
8
0
9
9
Đuôi Lô tô
0
8
1
0 4 5
2
 
3
 
4
0
5
 
6
0
7
0 1 6 6
8
1 2 7
9
1 5 5 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 22/03/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
04
Giải Bảy
521
Giải Sáu
1525
3803
8549
Giải Năm
6313
Giải Tư
61503
44861
35254
82602
92038
51487
19102
Giải Ba
32842
50220
Giải Nhì
65484
Giải Nhất
56978
Giải Đặc Biệt
890591
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 2 3 3
1
3
2
0 1 5
3
8
4
2 9
5
4
6
1
7
8
8
4 7
9
1
Đuôi Lô tô
0
2
1
2 6 9
2
0 0 4
3
0 0 1
4
5 8
5
2
6
 
7
8
8
3 7
9
4

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 15/03/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
65
Giải Bảy
875
Giải Sáu
9321
3914
5071
Giải Năm
1775
Giải Tư
35122
17537
53079
84764
12174
77218
61687
Giải Ba
76804
61991
Giải Nhì
36787
Giải Nhất
76731
Giải Đặc Biệt
404158
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
4 8
2
1 2
3
1 7
4
 
5
8
6
4
7
1 4 5 5 9
8
7 7
9
1
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 3 7 9
2
2
3
 
4
0 1 6 7
5
7 7
6
 
7
3 8 8
8
1 5
9
7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 08/03/2023

Giải Đồng Nai
Giải Tám
29
Giải Bảy
185
Giải Sáu
9415
0549
2173
Giải Năm
8687
Giải Tư
19110
72525
53940
43670
00483
49573
63501
Giải Ba
83359
77332
Giải Nhì
67694
Giải Nhất
09376
Giải Đặc Biệt
385385
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
0 5
2
5
3
2
4
0 9
5
9
6
 
7
0 3 3 6
8
3 5 5 7
9
4
Đuôi Lô tô
0
1 4 7
1
0
2
3
3
7 7 8
4
9
5
1 2 8 8
6
7
7
8
8
 
9
4 5