Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 23/09/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
79
Giải Bảy
647
Giải Sáu
0319
4809
4029
Giải Năm
8703
Giải Tư
24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304
Giải Ba
74603
54541
Giải Nhì
93042
Giải Nhất
17667
Giải Đặc Biệt
588693
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 3 4 9
1
9
2
9
3
0 4
4
1 2 7
5
 
6
0 7
7
0
8
 
9
3 9
Đuôi Lô tô
0
0 3 6 7
1
4
2
4
3
0 0 9
4
0 3
5
 
6
 
7
4 6
8
 
9
0 1 2 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 20/09/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
80
Giải Bảy
740
Giải Sáu
9762
2221
4682
Giải Năm
4512
Giải Tư
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
Giải Ba
98476
53126
Giải Nhì
09040
Giải Nhất
16434
Giải Đặc Biệt
448744
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2 7
2
1 6 9
3
4
4
0 0 1 4
5
0
6
2 2
7
3 6 7
8
2
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 4 5
1
2 4
2
1 6 6 8
3
7
4
3 4
5
 
6
2 7
7
1 7
8
 
9
2

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 16/09/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
86
Giải Bảy
020
Giải Sáu
1542
6637
2992
Giải Năm
4720
Giải Tư
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
Giải Ba
12524
61371
Giải Nhì
28551
Giải Nhất
33597
Giải Đặc Biệt
581201
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
1 7
2
0 0 4
3
2 7
4
2
5
0 1
6
 
7
1 6
8
8
9
2 3 7
Đuôi Lô tô
0
2 2 5
1
0 1 5 7
2
3 4 9
3
9
4
2
5
 
6
7
7
1 3 9
8
8
9
 

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 13/09/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
88
Giải Bảy
328
Giải Sáu
9903
1674
4578
Giải Năm
9698
Giải Tư
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
Giải Ba
26386
38727
Giải Nhì
55151
Giải Nhất
32595
Giải Đặc Biệt
323787
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3 6
1
 
2
0 7 8
3
 
4
7 7
5
1
6
0
7
4 8
8
6 7
9
4 5 8
Đuôi Lô tô
0
2 6
1
0 5
2
 
3
0
4
7 9
5
9
6
0 8
7
2 4 4 8
8
2 7 9
9
 

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 09/09/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
09
Giải Bảy
382
Giải Sáu
8140
9089
0659
Giải Năm
7796
Giải Tư
85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646
Giải Ba
30066
33828
Giải Nhì
52250
Giải Nhất
61910
Giải Đặc Biệt
918974
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 7
2
8
3
 
4
0 6
5
0 0 5 8 9
6
6
7
0 3 4
8
2 9
9
6
Đuôi Lô tô
0
1 4 5 5 7
1
 
2
8
3
7
4
7
5
5
6
4 6 9
7
1
8
2 5
9
5 8

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 06/09/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
10
Giải Bảy
286
Giải Sáu
8869
3861
4596
Giải Năm
8280
Giải Tư
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
Giải Ba
96396
19921
Giải Nhì
23642
Giải Nhất
14331
Giải Đặc Biệt
648303
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 3
1
 
2
1 6
3
1
4
2 3
5
3 5 9
6
1 9
7
 
8
0 0 6
9
6 6
Đuôi Lô tô
0
8 8
1
2 3 6
2
4
3
0 0 4 5
4
 
5
5
6
2 8 9 9
7
 
8
 
9
5 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 02/09/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
87
Giải Bảy
541
Giải Sáu
8909
7732
9994
Giải Năm
8272
Giải Tư
62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328
Giải Ba
61210
34730
Giải Nhì
72138
Giải Nhất
68837
Giải Đặc Biệt
774819
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 9
1
0 5 9
2
6 7 8
3
0 2 7 8
4
1
5
9
6
 
7
2
8
0
9
4
Đuôi Lô tô
0
1 3 8
1
4
2
0 3 7
3
 
4
9
5
1
6
2
7
2 3
8
2 3
9
0 1 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 30/08/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
51
Giải Bảy
604
Giải Sáu
4838
9654
7649
Giải Năm
6871
Giải Tư
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
Giải Ba
22345
71504
Giải Nhì
77229
Giải Nhất
22413
Giải Đặc Biệt
180721
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 4 6
1
0 3
2
1 9
3
8 9
4
5 9
5
4 9
6
 
7
1 1 3
8
 
9
0
Đuôi Lô tô
0
1 9
1
2 7 7
2
 
3
1 7
4
0 0 5
5
4
6
0
7
 
8
3
9
2 3 4 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 26/08/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
23
Giải Bảy
172
Giải Sáu
4990
6251
5558
Giải Năm
0540
Giải Tư
91981
40558
70906
02974
88872
23930
95266
Giải Ba
36552
79468
Giải Nhì
36821
Giải Nhất
48880
Giải Đặc Biệt
721719
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
9
2
1
3
0
4
0
5
1 2 8 8
6
6 8
7
2 2 4
8
0 1
9
0
Đuôi Lô tô
0
3 4 8 9
1
2 5 8
2
5 7 7
3
 
4
7
5
 
6
0 6
7
 
8
5 5 6
9
1

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 23/08/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
95
Giải Bảy
949
Giải Sáu
6575
8800
0213
Giải Năm
3024
Giải Tư
72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054
Giải Ba
11439
03209
Giải Nhì
89417
Giải Nhất
52986
Giải Đặc Biệt
256687
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 8 9
1
3 7 7
2
4
3
9
4
3 9
5
4 5
6
 
7
5
8
6 7
9
5
Đuôi Lô tô
0
0
1
 
2
 
3
0 1 4
4
2 5
5
5 7 9
6
8
7
1 1 8
8
0
9
0 3 4

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 19/08/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
86
Giải Bảy
995
Giải Sáu
7220
3246
7216
Giải Năm
1732
Giải Tư
65381
98088
40167
51619
42746
30752
99179
Giải Ba
78584
46543
Giải Nhì
97855
Giải Nhất
85435
Giải Đặc Biệt
623666
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
6 9
2
0
3
2 5
4
3 6 6
5
2 5
6
6 7
7
9
8
1 4 8
9
5
Đuôi Lô tô
0
2
1
8
2
3 5
3
4
4
8
5
3 5 9
6
1 4 4 6
7
6
8
8
9
1 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 16/08/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
75
Giải Bảy
413
Giải Sáu
7966
7983
9387
Giải Năm
3962
Giải Tư
36197
95980
66374
69253
82226
77208
56367
Giải Ba
61971
48390
Giải Nhì
82681
Giải Nhất
62206
Giải Đặc Biệt
258972
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 8
1
3
2
6
3
 
4
 
5
3
6
2 6 7
7
1 2 4
8
0 1 3 7
9
0 7
Đuôi Lô tô
0
8 9
1
7 8
2
6 7
3
1 5 8
4
7
5
 
6
0 2 6
7
6 8 9
8
0
9
 

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 12/08/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
29
Giải Bảy
076
Giải Sáu
0150
0831
1870
Giải Năm
3343
Giải Tư
02908
78714
89959
23899
93422
97276
34267
Giải Ba
35947
86069
Giải Nhì
33526
Giải Nhất
75698
Giải Đặc Biệt
229077
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
4
2
2 6
3
1
4
3 7
5
0 9
6
7 9
7
0 6 6 7
8
 
9
8 9
Đuôi Lô tô
0
5 7
1
3
2
2
3
4
4
1
5
 
6
2 7 7
7
4 6 7
8
0 9
9
5 6 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 09/08/2023

Giải Đà Nẵng
Giải Tám
81
Giải Bảy
230
Giải Sáu
4936
6993
9094
Giải Năm
7424
Giải Tư
14290
81498
26350
54078
70447
91045
57140
Giải Ba
84323
74612
Giải Nhì
06812
Giải Nhất
75385
Giải Đặc Biệt
165674
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2 2
2
3 4
3
0 6
4
0 5 7
5
0
6
 
7
4 8
8
5
9
0 3 4 8
Đuôi Lô tô
0
3 4 5 9
1
 
2
1 1
3
2 9
4
2 7 9
5
4 8
6
3
7
4
8
7 9
9