Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 20/09/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
98
Giải Bảy
251
Giải Sáu
9278
7484
6254
Giải Năm
5806
Giải Tư
04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279
Giải Ba
16133
73406
Giải Nhì
33698
Giải Nhất
93971
Giải Đặc Biệt
196370
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 6
1
7
2
5
3
3 7
4
5
5
1 4 9
6
 
7
0 1 2 8 9
8
4
9
8
Đuôi Lô tô
0
7
1
5 7
2
7
3
3
4
5 8
5
2 4
6
0 0
7
1 3
8
7 9
9
5 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 13/09/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
69
Giải Bảy
161
Giải Sáu
7761
9424
8035
Giải Năm
6183
Giải Tư
61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086
Giải Ba
07163
00306
Giải Nhì
57945
Giải Nhất
75236
Giải Đặc Biệt
433986
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
6
2
4
3
5 6
4
5
5
2
6
1 1 2 3
7
2
8
3 3 6 6
9
2
Đuôi Lô tô
0
 
1
6 6
2
5 6 7 9
3
6 8 8
4
2
5
3 4
6
0 1 3 8 8
7
 
8
 
9
 

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 06/09/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
91
Giải Bảy
021
Giải Sáu
6137
1321
8035
Giải Năm
2410
Giải Tư
22392
47215
10812
03837
62631
66492
01900
Giải Ba
15935
46964
Giải Nhì
85794
Giải Nhất
96790
Giải Đặc Biệt
942349
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
0 2 5
2
1 1
3
1 5 5 7 7
4
9
5
 
6
4
7
 
8
 
9
0 2 2 4
Đuôi Lô tô
0
0 1 9
1
2 2 3
2
1 9 9
3
 
4
6 9
5
1 3 3
6
 
7
3 3
8
 
9
4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 30/08/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
22
Giải Bảy
166
Giải Sáu
4416
1705
8384
Giải Năm
0953
Giải Tư
07174
74175
44555
61135
72898
79420
56825
Giải Ba
88269
65764
Giải Nhì
74534
Giải Nhất
90799
Giải Đặc Biệt
962328
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
6
2
0 5 8
3
4 5
4
 
5
3 5
6
4 6 9
7
4 5
8
4
9
8 9
Đuôi Lô tô
0
2
1
 
2
 
3
5
4
3 6 7 8
5
0 2 3 5 7
6
1 6
7
 
8
2 9
9
6 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 23/08/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
52
Giải Bảy
534
Giải Sáu
6362
9086
0188
Giải Năm
1583
Giải Tư
23843
27182
54446
84038
32342
23424
87731
Giải Ba
29021
25458
Giải Nhì
42679
Giải Nhất
74802
Giải Đặc Biệt
245338
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
 
2
1 4
3
1 4 8 8
4
2 3 6
5
8
6
2
7
9
8
2 3 6 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 3
2
0 4 6 8
3
4 8
4
2 3
5
 
6
4 8
7
 
8
3 3 5 8
9
7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 16/08/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
00
Giải Bảy
332
Giải Sáu
8968
6044
5432
Giải Năm
8280
Giải Tư
60099
53777
42015
74186
64103
60326
22827
Giải Ba
83263
49478
Giải Nhì
14125
Giải Nhất
06280
Giải Đặc Biệt
757383
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
5
2
5 6 7
3
2 2
4
4
5
 
6
3 8
7
7 8
8
0 0 3 6
9
9
Đuôi Lô tô
0
8 8
1
 
2
3 3
3
0 6 8
4
4
5
1 2
6
2 8
7
2 7
8
6 7
9
9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 09/08/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
03
Giải Bảy
633
Giải Sáu
7672
2695
9693
Giải Năm
2249
Giải Tư
99097
21188
10401
08806
69786
22979
04845
Giải Ba
42696
14243
Giải Nhì
10388
Giải Nhất
72143
Giải Đặc Biệt
36058
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 6
1
 
2
 
3
3
4
3 3 5 9
5
8
6
 
7
2 9
8
6 8 8
9
3 5 6 7
Đuôi Lô tô
0
 
1
0
2
7
3
3 4 4 9
4
 
5
4 9
6
0 8 9
7
9
8
5 8 8
9
4 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 02/08/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
51
Giải Bảy
275
Giải Sáu
1978
2959
4750
Giải Năm
3099
Giải Tư
91971
55184
12502
40554
97293
68397
79865
Giải Ba
85190
90551
Giải Nhì
75179
Giải Nhất
97620
Giải Đặc Biệt
444766
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
 
2
0
3
 
4
 
5
0 1 4 9
6
5 6
7
1 5 8 9
8
4
9
0 3 7 9
Đuôi Lô tô
0
2 5 9
1
5 7
2
0
3
9
4
5 8
5
6 7
6
6
7
9
8
7
9
5 7 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 26/07/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
48
Giải Bảy
540
Giải Sáu
1598
4967
5973
Giải Năm
8255
Giải Tư
30131
08492
15383
89512
66966
32151
57397
Giải Ba
27016
95501
Giải Nhì
12571
Giải Nhất
55006
Giải Đặc Biệt
440883
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 6
1
2 6
2
 
3
1
4
0
5
1 5
6
6 7
7
1 3
8
3 3
9
2 7 8
Đuôi Lô tô
0
4
1
0 3 5 7
2
1 9
3
7 8 8
4
 
5
5
6
0 1 6
7
6 9
8
9
9
 

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 19/07/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
06
Giải Bảy
938
Giải Sáu
5974
0505
1892
Giải Năm
8976
Giải Tư
35326
49215
15592
99131
18378
55413
60816
Giải Ba
20046
92888
Giải Nhì
23060
Giải Nhất
46767
Giải Đặc Biệt
479711
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
1 3 5 6
2
6
3
1 8
4
6
5
 
6
0 7
7
4 6 8
8
8
9
2 2
Đuôi Lô tô
0
6
1
1 3
2
9 9
3
1
4
7
5
0 1
6
1 2 4 7
7
6
8
3 7 8
9
 

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 12/07/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
23
Giải Bảy
375
Giải Sáu
7943
1697
8103
Giải Năm
9965
Giải Tư
55504
14774
97890
84336
57708
72419
10697
Giải Ba
94985
51746
Giải Nhì
95995
Giải Nhất
61653
Giải Đặc Biệt
275974
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4 8
1
9
2
 
3
6
4
3 6
5
3
6
5
7
4 4 5
8
5
9
0 5 7 7
Đuôi Lô tô
0
9
1
 
2
 
3
0 4 5
4
0 7 7
5
6 7 8 9
6
3 4
7
9 9
8
0
9
1

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 05/07/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
50
Giải Bảy
872
Giải Sáu
9665
3774
7733
Giải Năm
9358
Giải Tư
28203
67505
63154
89236
02776
24575
58353
Giải Ba
05581
72902
Giải Nhì
49830
Giải Nhất
21716
Giải Đặc Biệt
411912
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 5
1
2 6
2
 
3
0 3 6
4
 
5
3 4 8
6
5
7
2 4 5 6
8
1
9
 
Đuôi Lô tô
0
3
1
8
2
0 1 7
3
0 3 5
4
5 7
5
0 6 7
6
1 3 7
7
 
8
5
9
 

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 28/06/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
57
Giải Bảy
421
Giải Sáu
6333
9522
3107
Giải Năm
1702
Giải Tư
11856
89011
47090
37892
20331
79843
06913
Giải Ba
67865
11525
Giải Nhì
01667
Giải Nhất
65434
Giải Đặc Biệt
293053
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 7
1
1 3
2
1 2 5
3
1 3 4
4
3
5
3 6
6
5 7
7
 
8
 
9
0 2
Đuôi Lô tô
0
9
1
1 2 3
2
0 2 9
3
1 3 4 5
4
3
5
2 6
6
5
7
0 6
8
 
9
 

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 21/06/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
99
Giải Bảy
458
Giải Sáu
5929
9603
1804
Giải Năm
9583
Giải Tư
02891
41782
19373
82064
28026
69036
12127
Giải Ba
30166
79373
Giải Nhì
80072
Giải Nhất
19999
Giải Đặc Biệt
421586
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 4
1
 
2
6 7 9
3
6
4
 
5
8
6
4 6
7
2 3 3
8
2 3 6
9
1 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
9
2
7 8
3
0 7 7 8
4
0 6
5
 
6
2 3 6 8
7
2
8
5
9
2 9