Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 29/03/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
38
Giải Bảy
352
Giải Sáu
9886
9061
5350
Giải Năm
0679
Giải Tư
56401
79336
82352
35579
84848
80813
06543
Giải Ba
34956
97110
Giải Nhì
49861
Giải Nhất
38436
Giải Đặc Biệt
510899
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
0 3
2
 
3
6 6
4
3 8
5
0 2 2 6
6
1 1
7
9 9
8
6
9
9
Đuôi Lô tô
0
1 5
1
0 6 6
2
5 5
3
1 4
4
 
5
 
6
3 3 5 8
7
 
8
4
9
7 7 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 22/03/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
87
Giải Bảy
524
Giải Sáu
6502
6471
2399
Giải Năm
4018
Giải Tư
17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564
Giải Ba
56820
33486
Giải Nhì
55280
Giải Nhất
02287
Giải Đặc Biệt
465465
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
8
2
0 4
3
3
4
9
5
9
6
4 5 7
7
1 4
8
0 6 7
9
2 9
Đuôi Lô tô
0
2 8
1
7
2
0 9
3
3
4
2 6 7
5
6
6
8
7
6 8
8
1
9
4 5 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 15/03/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
79
Giải Bảy
091
Giải Sáu
0571
4234
7095
Giải Năm
1180
Giải Tư
56543
73775
45260
74263
65025
24476
20556
Giải Ba
27291
14124
Giải Nhì
32682
Giải Nhất
93343
Giải Đặc Biệt
735161
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
4 5
3
4
4
3 3
5
6
6
0 1 3
7
1 5 6
8
0 2
9
1 1 5
Đuôi Lô tô
0
6 8
1
6 7 9 9
2
8
3
4 4 6
4
2 3
5
2 7 9
6
5 7
7
 
8
 
9
 

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 08/03/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
59
Giải Bảy
306
Giải Sáu
8502
2937
3265
Giải Năm
1628
Giải Tư
37602
74949
81961
04531
77965
95542
93161
Giải Ba
88250
20666
Giải Nhì
08998
Giải Nhất
84514
Giải Đặc Biệt
472192
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 2 6
1
4
2
8
3
1 7
4
2 9
5
0
6
1 1 5 5 6
7
 
8
 
9
2 8
Đuôi Lô tô
0
5
1
3 6 6
2
0 0 4 9
3
 
4
1
5
6 6
6
0 6
7
3
8
2 9
9
4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 01/03/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
69
Giải Bảy
123
Giải Sáu
4594
8622
5321
Giải Năm
4556
Giải Tư
46116
24845
99987
47546
32500
37024
15084
Giải Ba
38513
05181
Giải Nhì
24963
Giải Nhất
90954
Giải Đặc Biệt
874314
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
3 4 6
2
1 2 3 4
3
 
4
5 6
5
4 6
6
3
7
 
8
1 4 7
9
4
Đuôi Lô tô
0
0
1
2 8
2
2
3
1 2 6
4
1 2 5 8 9
5
4
6
1 4 5
7
8
8
 
9
 

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 22/02/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
45
Giải Bảy
760
Giải Sáu
8223
0781
2912
Giải Năm
1202
Giải Tư
90349
43781
30130
57200
24499
59641
78719
Giải Ba
23853
12282
Giải Nhì
77806
Giải Nhất
71453
Giải Đặc Biệt
882249
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 2 6
1
2 9
2
3
3
0
4
1 9 9
5
3 3
6
0
7
 
8
1 1 2
9
9
Đuôi Lô tô
0
0 3 6
1
4 8 8
2
0 1 8
3
2 5 5
4
 
5
 
6
0
7
 
8
 
9
1 4 4 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 15/02/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
95
Giải Bảy
420
Giải Sáu
0780
3552
5850
Giải Năm
1087
Giải Tư
66419
12220
09240
33580
45122
52954
72243
Giải Ba
04686
90777
Giải Nhì
01996
Giải Nhất
99947
Giải Đặc Biệt
228641
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
9
2
0 0 2
3
 
4
0 1 3 7
5
0 2 4
6
 
7
7
8
0 0 6 7
9
6
Đuôi Lô tô
0
2 2 4 5 8 8
1
4
2
2 5
3
4
4
5
5
 
6
8 9
7
4 7 8
8
 
9
1

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 08/02/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
95
Giải Bảy
101
Giải Sáu
9018
8126
4841
Giải Năm
3246
Giải Tư
48694
44059
86022
66024
17972
73943
30296
Giải Ba
63477
97717
Giải Nhì
25556
Giải Nhất
41794
Giải Đặc Biệt
983176
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
7 8
2
2 4 6
3
 
4
1 3 6
5
6 9
6
 
7
2 6 7
8
 
9
4 4 6
Đuôi Lô tô
0
 
1
0 4
2
2 7
3
4
4
2 9 9
5
 
6
2 4 5 7 9
7
1 7
8
1
9
5

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 01/02/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
18
Giải Bảy
267
Giải Sáu
4063
7300
9301
Giải Năm
4427
Giải Tư
91656
67831
26113
71987
79097
92357
02623
Giải Ba
43591
31990
Giải Nhì
05630
Giải Nhất
40747
Giải Đặc Biệt
173861
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1
1
3
2
3 7
3
0 1
4
7
5
6 7
6
1 3 7
7
 
8
7
9
0 1 7
Đuôi Lô tô
0
0 3 9
1
0 3 6 9
2
 
3
1 2 6
4
 
5
 
6
5
7
2 4 5 6 8 9
8
 
9
 

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 25/01/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
70
Giải Bảy
712
Giải Sáu
4071
8283
6568
Giải Năm
5962
Giải Tư
72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240
Giải Ba
88588
26760
Giải Nhì
49423
Giải Nhất
75677
Giải Đặc Biệt
199613
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2 3 7
2
3
3
5
4
0 3
5
0 3
6
0 2 8
7
1 7 8
8
3 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 5 6
1
7
2
1 6
3
1 2 4 5 8
4
 
5
3
6
 
7
1 7
8
6 7 8
9
 

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 18/01/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
08
Giải Bảy
023
Giải Sáu
8407
2486
7309
Giải Năm
4536
Giải Tư
00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935
Giải Ba
82507
80108
Giải Nhì
29088
Giải Nhất
26393
Giải Đặc Biệt
363263
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7 7 8 9
1
 
2
1 3
3
5 6
4
 
5
 
6
3
7
3 6
8
6 8
9
0 3 5
Đuôi Lô tô
0
9
1
2
2
 
3
2 6 7 9
4
 
5
0 3 9
6
3 7 8
7
0 0
8
0 8
9
0

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 11/01/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
22
Giải Bảy
282
Giải Sáu
3080
9205
5717
Giải Năm
6356
Giải Tư
40718
43431
76361
66430
21401
33022
60115
Giải Ba
63171
90951
Giải Nhì
70858
Giải Nhất
35704
Giải Đặc Biệt
488615
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 4 5
1
5 5 7 8
2
2
3
0 1
4
 
5
1 6 8
6
1
7
1
8
0 2
9
 
Đuôi Lô tô
0
3 8
1
0 3 5 6 7
2
2 8
3
 
4
0
5
0 1 1
6
5
7
1
8
1 5
9
 

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 04/01/2023

Giải Cần Thơ
Giải Tám
56
Giải Bảy
000
Giải Sáu
0996
6453
9276
Giải Năm
4331
Giải Tư
04649
66127
87110
52165
92721
58840
84922
Giải Ba
41618
74878
Giải Nhì
76766
Giải Nhất
86543
Giải Đặc Biệt
444232
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
0 8
2
1 2 7
3
1 2
4
0 3 9
5
3
6
5 6
7
6 8
8
 
9
6
Đuôi Lô tô
0
0 1 4
1
2 3
2
2 3
3
4 5
4
 
5
6
6
6 7 9
7
2
8
1 7
9
4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 28/12/2022

Giải Cần Thơ
Giải Tám
18
Giải Bảy
028
Giải Sáu
0038
0021
1586
Giải Năm
9385
Giải Tư
59068
00918
85188
81587
17770
65581
40756
Giải Ba
28374
51145
Giải Nhì
65185
Giải Nhất
01149
Giải Đặc Biệt
278205
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
8
2
1 8
3
8
4
5 9
5
6
6
8
7
0 4
8
1 5 5 6 7 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
7
1
2 8
2
 
3
 
4
7
5
0 4 8 8
6
5 8
7
8
8
1 2 3 6 8
9
4