Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 25/03/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
81
Giải Bảy
185
Giải Sáu
7706
7753
6561
Giải Năm
1126
Giải Tư
28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182
Giải Ba
52279
45780
Giải Nhì
15579
Giải Nhất
39637
Giải Đặc Biệt
489646
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
3
2
0 2 6
3
7
4
6
5
3
6
1
7
0 2 9 9
8
0 2 5
9
3
Đuôi Lô tô
0
2 7 8
1
6
2
2 7 8
3
1 5 9
4
 
5
8
6
0 2 4
7
3
8
 
9
7 7

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 18/03/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
37
Giải Bảy
038
Giải Sáu
7582
7129
7834
Giải Năm
4944
Giải Tư
33454
98226
98889
55733
73169
13713
91951
Giải Ba
66758
23081
Giải Nhì
62108
Giải Nhất
30118
Giải Đặc Biệt
443531
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
3 8
2
6 9
3
1 3 4 8
4
4
5
1 4 8
6
9
7
 
8
1 2 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
3 5 8
2
8
3
1 3
4
3 4 5
5
 
6
2
7
 
8
0 1 3 5
9
2 6 8

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 11/03/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
75
Giải Bảy
729
Giải Sáu
0759
7377
2600
Giải Năm
2129
Giải Tư
42657
01630
15883
55028
76944
53382
21745
Giải Ba
68734
90578
Giải Nhì
97936
Giải Nhất
00047
Giải Đặc Biệt
868753
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
 
2
8 9 9
3
0 4 6
4
4 5 7
5
3 7 9
6
 
7
7 8
8
2 3
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 3
1
 
2
8
3
5 8
4
3 4
5
4
6
3
7
4 5 7
8
2 7
9
2 2 5

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 04/03/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
85
Giải Bảy
207
Giải Sáu
1524
2854
1523
Giải Năm
2326
Giải Tư
35912
60709
53978
13189
56999
85240
13264
Giải Ba
47211
49794
Giải Nhì
70590
Giải Nhất
13421
Giải Đặc Biệt
988623
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 9
1
1 2
2
1 3 3 4 6
3
 
4
0
5
4
6
4
7
8
8
9
9
0 4 9
Đuôi Lô tô
0
4 9
1
1 2
2
1
3
2 2
4
2 5 6 9
5
 
6
2
7
0
8
7
9
0 8 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 25/02/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
44
Giải Bảy
360
Giải Sáu
7143
4629
4304
Giải Năm
4606
Giải Tư
07531
99475
73265
03831
59733
47748
01856
Giải Ba
07287
80118
Giải Nhì
26793
Giải Nhất
19767
Giải Đặc Biệt
106038
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 6
1
8
2
9
3
1 1 3 8
4
3 8
5
6
6
0 5 7
7
5
8
7
9
3
Đuôi Lô tô
0
6
1
3 3
2
 
3
3 4 9
4
0
5
6 7
6
0 5
7
6 8
8
1 3 4
9
2

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 18/02/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
95
Giải Bảy
510
Giải Sáu
1600
2216
9942
Giải Năm
0268
Giải Tư
51154
14261
02247
51525
01478
58763
54159
Giải Ba
20244
46588
Giải Nhì
57714
Giải Nhất
96638
Giải Đặc Biệt
942562
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
0 4 6
2
5
3
8
4
2 4 7
5
4 9
6
1 2 3 8
7
8
8
8
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
6
2
4 6
3
6
4
1 4 5
5
2
6
1
7
4
8
3 6 7 8
9
5

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 11/02/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
03
Giải Bảy
701
Giải Sáu
4423
6651
1344
Giải Năm
2416
Giải Tư
48960
31862
66246
30199
16346
70090
97272
Giải Ba
17247
40379
Giải Nhì
43903
Giải Nhất
59853
Giải Đặc Biệt
301795
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3
1
6
2
3
3
 
4
4 6 6 7
5
1 3
6
0 2
7
2 9
8
 
9
0 5 9
Đuôi Lô tô
0
6 9
1
0 5
2
6 7
3
0 2 5
4
4
5
9
6
1 4 4
7
4
8
 
9
7 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 04/02/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
79
Giải Bảy
211
Giải Sáu
5670
4579
0515
Giải Năm
9644
Giải Tư
63329
79167
84351
83305
09420
13776
96550
Giải Ba
41048
29323
Giải Nhì
10717
Giải Nhất
47282
Giải Đặc Biệt
444500
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 5
1
1 5 7
2
0 3 9
3
 
4
4 8
5
0 1
6
7
7
0 6 9
8
2
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 2 5 7
1
1 5
2
8
3
2
4
4
5
0 1
6
7
7
1 6
8
4
9
2 7

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 28/01/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
68
Giải Bảy
665
Giải Sáu
3650
7938
1263
Giải Năm
5894
Giải Tư
79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656
Giải Ba
40916
08841
Giải Nhì
59464
Giải Nhất
54513
Giải Đặc Biệt
235543
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
3 6 7
2
0 8
3
8
4
1 3
5
0 6
6
3 4 5 6
7
 
8
 
9
0 4
Đuôi Lô tô
0
2 5 9
1
4
2
 
3
1 4 6
4
6 9
5
6
6
1 5 6
7
1
8
2 3
9
0

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 21/01/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
95
Giải Bảy
597
Giải Sáu
5213
3451
5495
Giải Năm
2301
Giải Tư
69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105
Giải Ba
54430
20232
Giải Nhì
82737
Giải Nhất
70735
Giải Đặc Biệt
792253
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 5
1
3 6 9
2
5 7
3
0 2 5 7
4
 
5
1 3
6
 
7
 
8
9
9
5 5 7
Đuôi Lô tô
0
3
1
0 5
2
3
3
1 5
4
 
5
0 2 3 9 9
6
1
7
2 3 9
8
 
9
1 8

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 14/01/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
19
Giải Bảy
184
Giải Sáu
0635
9590
6934
Giải Năm
4829
Giải Tư
37045
30179
24546
34041
97620
46247
08756
Giải Ba
83688
12998
Giải Nhì
40945
Giải Nhất
78794
Giải Đặc Biệt
392380
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
0 9
3
4 5
4
1 5 5 6 7
5
6
6
 
7
9
8
0 4 8
9
0 4 8
Đuôi Lô tô
0
2 8 9
1
4
2
 
3
 
4
3 8 9
5
3 4 4
6
4 5
7
4
8
8 9
9
2 7

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 07/01/2023

Giải Bình Phước
Giải Tám
05
Giải Bảy
448
Giải Sáu
4606
3286
4905
Giải Năm
9977
Giải Tư
57634
50054
37819
17243
26746
94778
44629
Giải Ba
38204
65910
Giải Nhì
36528
Giải Nhất
87025
Giải Đặc Biệt
940535
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 6
1
0 9
2
5 8 9
3
4 5
4
3 6 8
5
4
6
 
7
7 8
8
6
9
 
Đuôi Lô tô
0
1
1
 
2
 
3
4
4
0 3 5
5
0 2 3
6
0 4 8
7
7
8
2 4 7
9
1 2

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 31/12/2022

Giải Bình Phước
Giải Tám
39
Giải Bảy
319
Giải Sáu
7643
9814
4580
Giải Năm
7843
Giải Tư
00207
74080
07321
77745
69869
79415
20420
Giải Ba
76214
94355
Giải Nhì
13990
Giải Nhất
84992
Giải Đặc Biệt
664825
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
4 4 5 9
2
0 1 5
3
 
4
3 3 5
5
5
6
9
7
 
8
0 0
9
0 2
Đuôi Lô tô
0
2 8 8 9
1
2
2
9
3
4 4
4
1 1
5
1 2 4 5
6
 
7
0
8
 
9
1 6

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 24/12/2022

Giải Bình Phước
Giải Tám
08
Giải Bảy
140
Giải Sáu
0468
4244
1182
Giải Năm
5984
Giải Tư
49053
26983
38810
92058
55517
46291
29597
Giải Ba
88274
43789
Giải Nhì
10403
Giải Nhất
88976
Giải Đặc Biệt
354025
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3
1
0 7
2
5
3
 
4
0 4
5
3 8
6
8
7
4 6
8
2 3 4 9
9
1 7
Đuôi Lô tô
0
1 4
1
9
2
8
3
0 5 8
4
4 7 8
5
2
6
7
7
1 9
8
5 6
9
8