Bảng Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt chuẩn xác nhất

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 5 5 1 14/07/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 4 4 1 15/07/2024
4 7 7 0
5 1 4 2 18/07/2024
6 6 6 1 13/07/2024
7 0 6 1 19/07/2024
8 7 7 0
9 3 3 1 16/07/2024

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 4 4 2 15/07/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 3 3 1 16/07/2024
7 0 4 2 19/07/2024
8 7 7 0
9 1 4 2 18/07/2024