Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 19/04/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
97
Giải Bảy
935
Giải Sáu
4205
4920
5093
Giải Năm
3216
Giải Tư
81034
57871
92294
70750
14630
99503
23850
Giải Ba
20042
33202
Giải Nhì
21129
Giải Nhất
87067
Giải Đặc Biệt
078640
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3 5
1
6
2
0 9
3
0 4 5
4
0 2
5
0 0
6
7
7
1
8
 
9
3 4
Đuôi Lô tô
0
2 3 4 5 5
1
7
2
0 4
3
0 9
4
3 9
5
0 3
6
1
7
6
8
 
9
2

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 12/04/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
87
Giải Bảy
699
Giải Sáu
6100
9651
4649
Giải Năm
2794
Giải Tư
78674
53380
71734
87687
75192
89576
17000
Giải Ba
42938
18590
Giải Nhì
46951
Giải Nhất
68297
Giải Đặc Biệt
045109
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0 9
1
 
2
 
3
4 8
4
9
5
1 1
6
 
7
4 6
8
0 7
9
0 2 4 7 9
Đuôi Lô tô
0
0 0 8 9
1
5 5
2
9
3
 
4
3 7 9
5
 
6
7
7
8 9
8
3
9
0 4 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 05/04/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
93
Giải Bảy
385
Giải Sáu
9533
9410
0832
Giải Năm
2709
Giải Tư
15564
87219
55126
77599
37141
55265
95395
Giải Ba
11104
55018
Giải Nhì
59833
Giải Nhất
08985
Giải Đặc Biệt
932166
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9
1
0 8 9
2
6
3
2 3 3
4
1
5
 
6
4 5 6
7
 
8
5 5
9
5 9
Đuôi Lô tô
0
1
1
4
2
3
3
3 3
4
0 6
5
6 8 8 9
6
2 6
7
 
8
1
9
0 1 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 29/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
39
Giải Bảy
502
Giải Sáu
4410
9804
5924
Giải Năm
1667
Giải Tư
13448
59317
12860
79919
86743
62068
46714
Giải Ba
76891
62062
Giải Nhì
48047
Giải Nhất
97966
Giải Đặc Biệt
999061
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4
1
0 4 7 9
2
4
3
 
4
3 7 8
5
 
6
0 1 2 6 7 8
7
 
8
 
9
1
Đuôi Lô tô
0
1 6
1
6 9
2
0 6
3
4
4
0 1 2
5
 
6
6
7
1 4 6
8
4 6
9
1

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 22/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
98
Giải Bảy
036
Giải Sáu
5403
8045
4878
Giải Năm
8840
Giải Tư
91012
21925
41703
00827
75267
82627
62740
Giải Ba
32304
34245
Giải Nhì
26183
Giải Nhất
49283
Giải Đặc Biệt
703929
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 3 4
1
2
2
5 7 7 9
3
6
4
0 0 5 5
5
 
6
7
7
8
8
3 3
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 4
1
 
2
1
3
0 0 8 8
4
0
5
2 4 4
6
3
7
2 2 6
8
7
9
2

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 15/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
83
Giải Bảy
852
Giải Sáu
9301
0392
9016
Giải Năm
0755
Giải Tư
03453
85386
16074
47736
62147
65235
23625
Giải Ba
63736
72287
Giải Nhì
50175
Giải Nhất
96507
Giải Đặc Biệt
559299
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 7
1
6
2
5
3
5 6 6
4
7
5
2 3 5
6
 
7
4 5
8
6 7
9
2 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
0
2
5 9
3
5
4
7
5
2 3 5 7
6
1 3 3 8
7
0 4 8
8
 
9
9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 08/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
65
Giải Bảy
162
Giải Sáu
2840
9154
8956
Giải Năm
7134
Giải Tư
46843
28079
41302
87771
29958
44308
55142
Giải Ba
04738
41804
Giải Nhì
77823
Giải Nhất
99982
Giải Đặc Biệt
276045
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 8
1
 
2
3
3
4 8
4
0 2 3 5
5
4 6 8
6
2
7
1 9
8
2
9
 
Đuôi Lô tô
0
4
1
7
2
0 4 6 8
3
2 4
4
0 3 5
5
4
6
5
7
 
8
0 3 5
9
7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 01/03/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
63
Giải Bảy
721
Giải Sáu
8122
5072
8641
Giải Năm
0457
Giải Tư
66434
76841
13115
41741
25330
15313
40086
Giải Ba
53552
31526
Giải Nhì
14194
Giải Nhất
10052
Giải Đặc Biệt
028205
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
3 5
2
1 2 6
3
0 4
4
1 1 1
5
2 2 7
6
 
7
2
8
6
9
4
Đuôi Lô tô
0
3
1
2 4 4 4
2
2 5 5 7
3
1
4
3 9
5
0 1
6
2 8
7
5
8
 
9
 

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 23/02/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
82
Giải Bảy
143
Giải Sáu
8621
4353
4164
Giải Năm
7706
Giải Tư
73452
98748
11946
51818
73687
62827
73421
Giải Ba
77718
58769
Giải Nhì
03515
Giải Nhất
59438
Giải Đặc Biệt
970118
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
5 8 8 8
2
1 1 7
3
8
4
3 6 8
5
2 3
6
4 9
7
 
8
7
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
2 2
2
5
3
4 5
4
6
5
1
6
0 4
7
2 8
8
1 1 1 3 4
9
6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 16/02/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
89
Giải Bảy
446
Giải Sáu
4682
0889
9636
Giải Năm
8536
Giải Tư
74309
56146
40069
88864
91181
23348
86807
Giải Ba
57405
81381
Giải Nhì
28174
Giải Nhất
87120
Giải Đặc Biệt
861029
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 7 9
1
 
2
0 9
3
6 6
4
6 6 8
5
 
6
4 9
7
4
8
1 1 2 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
2
1
8 8
2
8
3
 
4
6 7
5
0
6
3 3 4 4
7
0
8
4
9
0 2 6 8

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 09/02/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
13
Giải Bảy
928
Giải Sáu
6583
8762
0190
Giải Năm
6260
Giải Tư
24944
78910
20973
69174
09668
46634
31761
Giải Ba
52123
90982
Giải Nhì
62873
Giải Nhất
04167
Giải Đặc Biệt
921574
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0
2
3 8
3
4
4
4
5
 
6
0 1 2 7 8
7
3 3 4 4
8
2 3
9
0
Đuôi Lô tô
0
1 6 9
1
6
2
6 8
3
2 7 7 8
4
3 4 7 7
5
 
6
 
7
6
8
2 6
9
 

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 02/02/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
78
Giải Bảy
893
Giải Sáu
8459
4845
9380
Giải Năm
3134
Giải Tư
53112
08730
12284
02647
15530
71754
48282
Giải Ba
10019
28298
Giải Nhì
55306
Giải Nhất
37369
Giải Đặc Biệt
614753
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
2 9
2
 
3
0 0 4
4
5 7
5
3 4 9
6
9
7
 
8
0 2 4
9
3 8
Đuôi Lô tô
0
3 3 8
1
 
2
1 8
3
5 9
4
3 5 8
5
4
6
0
7
4
8
9
9
1 5 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 26/01/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
63
Giải Bảy
654
Giải Sáu
7994
0669
0965
Giải Năm
2606
Giải Tư
61543
42955
54764
04126
98195
51052
05839
Giải Ba
27168
34438
Giải Nhì
46167
Giải Nhất
24979
Giải Đặc Biệt
194022
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
 
2
2 6
3
8 9
4
3
5
2 4 5
6
4 5 7 8 9
7
9
8
 
9
4 5
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
2 5
3
4
4
5 6 9
5
5 6 9
6
0 2
7
6
8
3 6
9
3 6 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 19/01/2024

Giải Vĩnh Long
Giải Tám
38
Giải Bảy
894
Giải Sáu
4636
4071
8507
Giải Năm
8881
Giải Tư
48183
00380
75262
54211
41829
51527
24596
Giải Ba
85254
54680
Giải Nhì
19657
Giải Nhất
78293
Giải Đặc Biệt
207004
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 7
1
1
2
7 9
3
6
4
 
5
4 7
6
2
7
1
8
0 0 1 3
9
3 4 6
Đuôi Lô tô
0
8 8
1
1 7 8
2
6
3
8 9
4
0 5 9
5
 
6
3 9
7
0 2 5
8
 
9
2