Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 20/04/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
74
Giải Bảy
120
Giải Sáu
5138
8801
1977
Giải Năm
9248
Giải Tư
87608
22870
94632
63082
31680
54883
59307
Giải Ba
48928
39716
Giải Nhì
36843
Giải Nhất
89532
Giải Đặc Biệt
271154
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 7 8
1
6
2
0 8
3
2 2 8
4
3 8
5
4
6
 
7
0 7
8
0 2 3
9
 
Đuôi Lô tô
0
2 7 8
1
0
2
3 3 8
3
4 8
4
5
5
 
6
1
7
0 7
8
0 2 3 4
9
 

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 13/04/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
09
Giải Bảy
340
Giải Sáu
5973
6277
3360
Giải Năm
6713
Giải Tư
78008
77319
22015
91623
53666
18511
31915
Giải Ba
29616
97767
Giải Nhì
59938
Giải Nhất
66351
Giải Đặc Biệt
282175
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
1 3 5 5 6 9
2
3
3
8
4
0
5
1
6
0 6 7
7
3 5 7
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 6
1
1 5
2
 
3
1 2 7
4
 
5
1 1 7
6
1 6
7
6 7
8
0 3
9
1

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 06/04/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
92
Giải Bảy
681
Giải Sáu
1590
4393
1640
Giải Năm
6705
Giải Tư
83752
96341
51505
62116
33665
78124
65630
Giải Ba
69431
30679
Giải Nhì
13064
Giải Nhất
01145
Giải Đặc Biệt
970856
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5 5
1
6
2
4
3
0 1
4
0 1 5
5
2 6
6
4 5
7
9
8
1
9
0 3
Đuôi Lô tô
0
3 4 9
1
3 4 8
2
5
3
9
4
2 6
5
0 0 4 6
6
1 5
7
 
8
 
9
7

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 30/03/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
89
Giải Bảy
943
Giải Sáu
8382
9789
0065
Giải Năm
7150
Giải Tư
80945
91961
56360
37093
03631
59727
34193
Giải Ba
11254
20733
Giải Nhì
07838
Giải Nhất
42046
Giải Đặc Biệt
378947
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
7
3
1 3 8
4
3 5 6 7
5
0 4
6
0 1 5
7
 
8
2 9
9
3 3
Đuôi Lô tô
0
5 6
1
3 6
2
8
3
3 4 9 9
4
5
5
4 6
6
4
7
2 4
8
3
9
8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 23/03/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
18
Giải Bảy
263
Giải Sáu
0933
4669
3201
Giải Năm
7771
Giải Tư
42347
21621
56721
19586
00085
66300
30831
Giải Ba
85363
30668
Giải Nhì
42750
Giải Nhất
76476
Giải Đặc Biệt
953928
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1
1
 
2
1 1 8
3
1 3
4
7
5
0
6
3 3 8 9
7
1 6
8
5 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 5
1
0 2 2 3 7
2
 
3
3 6 6
4
 
5
8
6
7 8
7
4
8
2 6
9
6

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 16/03/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
13
Giải Bảy
538
Giải Sáu
0232
7578
7410
Giải Năm
4148
Giải Tư
47721
75206
80961
81607
99898
81665
93234
Giải Ba
88162
65400
Giải Nhì
26909
Giải Nhất
89395
Giải Đặc Biệt
468109
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 6 7 9 9
1
0
2
1
3
2 4 8
4
8
5
 
6
1 2 5
7
8
8
 
9
5 8
Đuôi Lô tô
0
0 1
1
2 6
2
3 6
3
 
4
3
5
6 9
6
0
7
0
8
3 4 7 9
9
0 0

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 09/03/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
91
Giải Bảy
630
Giải Sáu
1617
1078
5919
Giải Năm
9057
Giải Tư
03707
25096
38255
48568
62208
02868
46717
Giải Ba
00223
87008
Giải Nhì
68253
Giải Nhất
24566
Giải Đặc Biệt
961453
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 8 8
1
7 7 9
2
3
3
0
4
 
5
3 3 5 7
6
6 8 8
7
8
8
 
9
6
Đuôi Lô tô
0
3
1
 
2
 
3
2 5 5
4
 
5
5
6
6 9
7
0 1 1 5
8
0 0 6 6 7
9
1

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 02/03/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
16
Giải Bảy
790
Giải Sáu
5335
6907
4641
Giải Năm
4171
Giải Tư
98839
28676
86832
22650
72383
96740
29317
Giải Ba
52912
32870
Giải Nhì
90450
Giải Nhất
29978
Giải Đặc Biệt
119818
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
2 7 8
2
 
3
2 5 9
4
0 1
5
0 0
6
 
7
0 1 6 8
8
3
9
0
Đuôi Lô tô
0
4 5 5 7 9
1
4 7
2
1 3
3
8
4
 
5
3
6
7
7
0 1
8
1 7
9
3

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 24/02/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
96
Giải Bảy
251
Giải Sáu
7433
1735
8628
Giải Năm
4583
Giải Tư
72257
33631
66813
44675
69919
90344
35301
Giải Ba
91285
97811
Giải Nhì
27820
Giải Nhất
97770
Giải Đặc Biệt
054003
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3
1
1 3 9
2
0 8
3
1 3 5
4
4
5
1 7
6
 
7
0 5
8
3 5
9
 
Đuôi Lô tô
0
2 7
1
0 1 3 5
2
 
3
0 1 3 8
4
4
5
3 7 8
6
 
7
5
8
2
9
1

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 17/02/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
93
Giải Bảy
932
Giải Sáu
8066
9247
1822
Giải Năm
1539
Giải Tư
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
Giải Ba
35047
95542
Giải Nhì
61259
Giải Nhất
09580
Giải Đặc Biệt
340046
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
6
2
2 8
3
2 9
4
2 6 6 7 7
5
5 9
6
6
7
2
8
0
9
0
Đuôi Lô tô
0
8 9
1
 
2
2 3 4 7
3
 
4
 
5
5
6
0 1 4 4 6
7
4 4
8
2
9
3 5

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 10/02/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
20
Giải Bảy
727
Giải Sáu
2829
5902
8683
Giải Năm
2954
Giải Tư
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
Giải Ba
96826
93231
Giải Nhì
86872
Giải Nhất
85394
Giải Đặc Biệt
817504
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 6 8
1
1
2
2 6 7 9
3
1
4
5
5
4
6
 
7
2
8
3
9
0 4 7
Đuôi Lô tô
0
9
1
1 3
2
0 2 7
3
8
4
0 5 9
5
4
6
0 2
7
2 9
8
0
9
2

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 03/02/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
88
Giải Bảy
576
Giải Sáu
2505
7181
0969
Giải Năm
3871
Giải Tư
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
Giải Ba
04926
75691
Giải Nhì
33768
Giải Nhất
26731
Giải Đặc Biệt
168266
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
 
2
1 6
3
1
4
0 5
5
 
6
6 8 9
7
1 4 6
8
0 1 5
9
0 1
Đuôi Lô tô
0
4 8 9
1
2 3 7 8 9
2
 
3
 
4
7
5
0 4 8
6
2 6 7
7
 
8
6
9
6

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 27/01/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
25
Giải Bảy
882
Giải Sáu
7827
4257
0747
Giải Năm
5485
Giải Tư
16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868
Giải Ba
24878
33199
Giải Nhì
19778
Giải Nhất
27064
Giải Đặc Biệt
592318
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
8
2
7
3
 
4
4 7
5
2 7 9
6
1 4 6 8
7
6 8 8
8
2 5
9
9
Đuôi Lô tô
0
 
1
6
2
5 8
3
 
4
4 6
5
8
6
6 7
7
2 4 5
8
1 6 7 7
9
5 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 20/01/2024

Giải Hậu Giang
Giải Tám
04
Giải Bảy
380
Giải Sáu
2707
6217
1468
Giải Năm
9255
Giải Tư
94851
46095
11292
86012
48409
44034
18425
Giải Ba
32241
51567
Giải Nhì
89250
Giải Nhất
41816
Giải Đặc Biệt
925403
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 7 9
1
2 6 7
2
5
3
4
4
1
5
0 1 5
6
7 8
7
 
8
0
9
2 5
Đuôi Lô tô
0
5 8
1
4 5
2
1 9
3
0
4
3
5
2 5 9
6
1
7
0 1 6
8
6
9
0