Thống kê tần suất nhịp loto chi tiết nhất, miễn phí 100%

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 14 lần

Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
15/06/2024 7 0 0 5 G42
20/06/2024 5 0 4 5 G21
21/06/2024 6 0 0 5 G31
25/06/2024 3 0 3 5 G61
27/06/2024 5 0 1 5 G71
29/06/2024 7 0 1 5 G22
30/06/2024 cn 0 0 5 G35
01/07/2024 2 0 0 5 G56
07/07/2024 cn 0 5 5 G11
09/07/2024 3 0 1 5 G36
11/07/2024 5 0 1 5 G33
16/07/2024 3 0 4 5 G71
18/07/2024 5 0 1 5 G11
19/07/2024 6 0 0 5 G43