Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 17/05/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
93
Giải Bảy
403
Giải Sáu
3972
5138
3608
Giải Năm
2903
Giải Tư
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
Giải Ba
52537
14967
Giải Nhì
16895
Giải Nhất
17518
Giải Đặc Biệt
886604
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
3 3 4 8
1
2 7 8
2
7 7
3
7 8
4
4
5
6
6
7
7
2
8
9
9
5
Đuôi Lô tô
0
 
1
 
2
1 7
3
0 0
4
0 4
5
9
6
5
7
1 2 2 3 6
8
0 1 3
9
8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 10/05/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
68
Giải Bảy
183
Giải Sáu
0741
1034
8006
Giải Năm
3109
Giải Tư
85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
Giải Ba
48617
24844
Giải Nhì
37606
Giải Nhất
81486
Giải Đặc Biệt
835554
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6 6 9
1
7
2
5
3
4
4
1 4
5
4 6 9 9
6
 
7
6
8
0 3 6 6
9
 
Đuôi Lô tô
0
8
1
4
2
 
3
8
4
3 4 5
5
2
6
0 0 5 7 8 8
7
1
8
 
9
0 5 5

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 03/05/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
16
Giải Bảy
256
Giải Sáu
6457
0743
7041
Giải Năm
1583
Giải Tư
30299
60276
45800
33026
57353
67776
05632
Giải Ba
44252
28015
Giải Nhì
31911
Giải Nhất
41117
Giải Đặc Biệt
920918
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
1 5 7 8
2
6
3
2
4
1 3
5
2 3 6 7
6
 
7
6 6
8
3
9
9
Đuôi Lô tô
0
0
1
1 4
2
3 5
3
4 5 8
4
 
5
1
6
2 5 7 7
7
1 5
8
1
9
9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 26/04/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
31
Giải Bảy
540
Giải Sáu
1994
7899
0535
Giải Năm
3718
Giải Tư
72207
78456
90722
32287
36864
82566
90238
Giải Ba
47667
96890
Giải Nhì
88618
Giải Nhất
76120
Giải Đặc Biệt
780439
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
8 8
2
0 2
3
5 8 9
4
0
5
6
6
4 6 7
7
 
8
7
9
0 4 9
Đuôi Lô tô
0
2 4 9
1
 
2
2
3
 
4
6 9
5
3
6
5 6
7
0 6 8
8
1 1 3
9
3 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 19/04/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
30
Giải Bảy
604
Giải Sáu
6556
6128
2687
Giải Năm
1437
Giải Tư
99298
93081
69100
22458
03046
68537
39233
Giải Ba
86811
87469
Giải Nhì
62139
Giải Nhất
98096
Giải Đặc Biệt
231269
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4
1
1
2
8
3
3 7 7 9
4
6
5
6 8
6
9 9
7
 
8
1 7
9
6 8
Đuôi Lô tô
0
0
1
1 8
2
 
3
3
4
0
5
 
6
4 5 9
7
3 3 8
8
2 5 9
9
3 6 6

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 12/04/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
57
Giải Bảy
827
Giải Sáu
4136
4720
1163
Giải Năm
2465
Giải Tư
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
Giải Ba
01238
79710
Giải Nhì
80946
Giải Nhất
60755
Giải Đặc Biệt
465562
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 1 5 8
2
0 7
3
6 8
4
4 6
5
5 8 8
6
0 2 3 5
7
 
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
1 2 6
1
1
2
6
3
6
4
4
5
1 5 6
6
3 4
7
2
8
1 3 5 5
9
 

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 05/04/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
74
Giải Bảy
062
Giải Sáu
1159
6357
5270
Giải Năm
8678
Giải Tư
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
Giải Ba
21591
27099
Giải Nhì
89873
Giải Nhất
67016
Giải Đặc Biệt
329648
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
4 6 6
2
4 9
3
1
4
8
5
7 9
6
2
7
0 3 8
8
9 9
9
1 9
Đuôi Lô tô
0
7
1
3 9
2
6
3
7
4
1 2
5
 
6
1 1
7
5
8
4 7
9
2 5 8 8 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 29/03/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
26
Giải Bảy
119
Giải Sáu
7047
8380
3494
Giải Năm
4701
Giải Tư
00850
61398
68514
56449
94286
82413
55070
Giải Ba
29227
64534
Giải Nhì
06384
Giải Nhất
00822
Giải Đặc Biệt
417381
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
3 4 9
2
2 7
3
4
4
7 9
5
0
6
 
7
0
8
0 1 4 6
9
4 8
Đuôi Lô tô
0
5 7 8
1
0 8
2
2
3
1
4
1 3 8 9
5
 
6
8
7
2 4
8
9
9
1 4

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 22/03/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
75
Giải Bảy
948
Giải Sáu
2225
3609
4287
Giải Năm
4662
Giải Tư
55618
32694
25926
09462
06146
98668
51894
Giải Ba
65017
04262
Giải Nhì
29944
Giải Nhất
91920
Giải Đặc Biệt
809490
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
7 8
2
0 5 6
3
 
4
4 6 8
5
 
6
2 2 2 8
7
 
8
7
9
0 4 4
Đuôi Lô tô
0
2 9
1
 
2
6 6 6
3
 
4
4 9 9
5
2
6
2 4
7
1 8
8
1 4 6
9
0

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 15/03/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
56
Giải Bảy
064
Giải Sáu
1869
6209
6929
Giải Năm
5227
Giải Tư
58372
48786
75727
57454
99476
37257
94615
Giải Ba
16428
78129
Giải Nhì
34641
Giải Nhất
14509
Giải Đặc Biệt
974278
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9 9
1
5
2
7 7 8 9 9
3
 
4
1
5
4 7
6
4 9
7
2 6 8
8
6
9
 
Đuôi Lô tô
0
 
1
4
2
7
3
 
4
5 6
5
1
6
7 8
7
2 2 5
8
2 7
9
0 0 2 2 6

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 08/03/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
16
Giải Bảy
059
Giải Sáu
3266
5758
9084
Giải Năm
6169
Giải Tư
95853
86486
12789
08910
18087
87377
97752
Giải Ba
57282
51615
Giải Nhì
38290
Giải Nhất
29990
Giải Đặc Biệt
648970
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 5
2
 
3
 
4
 
5
2 3 8 9
6
6 9
7
0 7
8
2 4 6 7 9
9
0 0
Đuôi Lô tô
0
1 7 9 9
1
 
2
5 8
3
5
4
8
5
1
6
6 8
7
7 8
8
5
9
5 6 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 01/03/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
17
Giải Bảy
650
Giải Sáu
6281
9237
5398
Giải Năm
7953
Giải Tư
12589
37131
41689
77664
64511
55151
52122
Giải Ba
98224
98984
Giải Nhì
96629
Giải Nhất
04572
Giải Đặc Biệt
173882
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
1
2
2 4 9
3
1 7
4
 
5
0 1 3
6
4
7
2
8
1 2 4 9 9
9
8
Đuôi Lô tô
0
5
1
1 3 5 8
2
2 7 8
3
5
4
2 6 8
5
 
6
 
7
3
8
9
9
2 8 8

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 23/02/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
15
Giải Bảy
036
Giải Sáu
4648
9250
3838
Giải Năm
6211
Giải Tư
87483
88742
56296
15808
40970
43194
34286
Giải Ba
92615
68612
Giải Nhì
14656
Giải Nhất
46249
Giải Đặc Biệt
706092
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
8
1
1 2 5
2
 
3
6 8
4
2 8 9
5
0 6
6
 
7
0
8
3 6
9
2 4 6
Đuôi Lô tô
0
5 7
1
1
2
1 4 9
3
8
4
9
5
1
6
3 5 8 9
7
 
8
0 3 4
9
4

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 16/02/2024

Giải Ninh Thuận
Giải Tám
61
Giải Bảy
489
Giải Sáu
8552
4464
3824
Giải Năm
3405
Giải Tư
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
Giải Ba
07192
23676
Giải Nhì
85035
Giải Nhất
45504
Giải Đặc Biệt
143106
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 6 6 8
1
2
2
4
3
1 1 3 5
4
3
5
2
6
4
7
6
8
9
9
2
Đuôi Lô tô
0
 
1
3 3
2
1 5 9
3
3 4
4
0 2 6
5
0 3
6
0 0 7
7
 
8
0
9
8