Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 04/06/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
78
Giải Bảy
860
Giải Sáu
7946
9425
9204
Giải Năm
5252
Giải Tư
51403
03058
02378
83624
93123
29168
26640
Giải Ba
32101
35138
Giải Nhì
00840
Giải Nhất
27148
Giải Đặc Biệt
560921
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 3 4
1
 
2
1 3 4 5
3
8
4
0 0 6 8
5
2 8
6
0 8
7
8
8
 
9
 
Đuôi Lô tô
0
4 4 6
1
0 2
2
5
3
0 2
4
0 2
5
2
6
4
7
 
8
3 4 5 6 7
9
 

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 28/05/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
94
Giải Bảy
604
Giải Sáu
5600
0254
3631
Giải Năm
3287
Giải Tư
75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231
Giải Ba
58184
14911
Giải Nhì
30252
Giải Nhất
20604
Giải Đặc Biệt
716889
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 4 4
1
1 3
2
6
3
1 1
4
 
5
2 2 4
6
 
7
4
8
4 4 6 7 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
0
1
1 3 3
2
5 5
3
1
4
0 0 5 7 8 8
5
 
6
2 8
7
8
8
 
9
8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 21/05/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
61
Giải Bảy
666
Giải Sáu
8581
5910
2723
Giải Năm
7195
Giải Tư
25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100
Giải Ba
73956
24239
Giải Nhì
85826
Giải Nhất
89533
Giải Đặc Biệt
504732
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 0
1
0
2
0 3 6
3
2 3 9
4
 
5
6
6
6
7
0 4 6 6
8
1
9
5
Đuôi Lô tô
0
0 0 1 2 7
1
8
2
3
3
2 3
4
7
5
9
6
2 5 6 7 7
7
 
8
 
9
3

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 14/05/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
32
Giải Bảy
862
Giải Sáu
4394
8514
9447
Giải Năm
8697
Giải Tư
65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216
Giải Ba
49841
29363
Giải Nhì
57701
Giải Nhất
43715
Giải Đặc Biệt
976255
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 1 9
1
4 5 6 6
2
 
3
1
4
1 7
5
5
6
2 3 5
7
5
8
 
9
4 7
Đuôi Lô tô
0
0
1
0 3 4
2
6
3
6
4
1 9
5
1 5 6 7
6
1 1
7
4 9
8
 
9
0

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 07/05/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
26
Giải Bảy
925
Giải Sáu
7867
4256
6350
Giải Năm
5898
Giải Tư
66911
61481
84183
63379
36228
83936
45899
Giải Ba
83018
00367
Giải Nhì
79096
Giải Nhất
95879
Giải Đặc Biệt
840440
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
1 8
2
5 8
3
6
4
0
5
0 6
6
7 7
7
9 9
8
1 3
9
6 8 9
Đuôi Lô tô
0
4 5
1
1 8
2
 
3
8
4
 
5
2
6
3 5 9
7
6 6
8
1 2 9
9
7 7 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 30/04/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
27
Giải Bảy
515
Giải Sáu
8460
9943
9233
Giải Năm
9723
Giải Tư
16192
68535
16416
72308
78191
51734
47827
Giải Ba
44377
14655
Giải Nhì
04707
Giải Nhất
12131
Giải Đặc Biệt
617283
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 8
1
5 6
2
3 7
3
1 3 4 5
4
3
5
5
6
0
7
7
8
3
9
1 2
Đuôi Lô tô
0
6
1
3 9
2
9
3
2 3 4 8
4
3
5
1 3 5
6
1
7
0 2 7
8
0
9
 

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 23/04/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
54
Giải Bảy
036
Giải Sáu
9245
7933
8622
Giải Năm
3024
Giải Tư
52614
11886
41111
02513
69386
37058
88010
Giải Ba
47264
35731
Giải Nhì
20929
Giải Nhất
03192
Giải Đặc Biệt
227371
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
0 1 3 4
2
2 4 9
3
1 3 6
4
5
5
8
6
4
7
1
8
6 6
9
2
Đuôi Lô tô
0
1
1
1 3 7
2
2 9
3
1 3
4
1 2 6
5
4
6
3 8 8
7
 
8
5
9
2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 16/04/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
35
Giải Bảy
440
Giải Sáu
9579
9576
1121
Giải Năm
7852
Giải Tư
01472
74733
36506
31394
08479
13857
27672
Giải Ba
64615
69451
Giải Nhì
87265
Giải Nhất
01057
Giải Đặc Biệt
645892
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
5
2
1
3
3
4
0
5
1 2 7 7
6
5
7
2 2 6 9 9
8
 
9
2 4
Đuôi Lô tô
0
4
1
2 5
2
5 7 7 9
3
3
4
9
5
1 6
6
0 7
7
5 5
8
 
9
7 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 09/04/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
11
Giải Bảy
556
Giải Sáu
4861
9274
5994
Giải Năm
5380
Giải Tư
66255
21124
88867
27009
08692
23193
72600
Giải Ba
64138
00982
Giải Nhì
12957
Giải Nhất
53059
Giải Đặc Biệt
581143
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 9
1
 
2
4
3
8
4
3
5
5 6 7 9
6
1 7
7
4
8
0 2
9
2 3 4
Đuôi Lô tô
0
0 8
1
6
2
8 9
3
4 9
4
2 7 9
5
5
6
5
7
5 6
8
3
9
0 5

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 02/04/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
51
Giải Bảy
744
Giải Sáu
3670
2973
2816
Giải Năm
9293
Giải Tư
77005
62524
08269
19084
42312
19967
20655
Giải Ba
17273
74770
Giải Nhì
99109
Giải Nhất
61504
Giải Đặc Biệt
271310
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 9
1
0 2 6
2
4
3
 
4
4
5
5
6
7 9
7
0 0 3 3
8
4
9
3
Đuôi Lô tô
0
1 7 7
1
 
2
1
3
7 7 9
4
0 2 4 8
5
0 5
6
1
7
6
8
 
9
0 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 26/03/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
73
Giải Bảy
152
Giải Sáu
6540
0252
9137
Giải Năm
6539
Giải Tư
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
Giải Ba
13366
23683
Giải Nhì
60312
Giải Nhất
29551
Giải Đặc Biệt
952493
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
2
2
 
3
2 7 9
4
0 2 4
5
0 1 2 2
6
6
7
9
8
3
9
3 7
Đuôi Lô tô
0
4 5
1
5
2
1 3 4 5 5
3
8 9
4
4
5
 
6
6
7
3 9
8
 
9
0 3 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 19/03/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
69
Giải Bảy
145
Giải Sáu
5198
0312
6874
Giải Năm
5348
Giải Tư
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
Giải Ba
00137
44483
Giải Nhì
91488
Giải Nhất
02413
Giải Đặc Biệt
099784
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9 9
1
2 3
2
 
3
1 2 7
4
5 8 8
5
 
6
8
7
4
8
3 3 4 8
9
8
Đuôi Lô tô
0
 
1
3
2
1 3
3
1 8 8
4
7 8
5
4
6
 
7
3
8
4 4 6 8 9
9
0 0

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 12/03/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
48
Giải Bảy
270
Giải Sáu
7395
6940
1983
Giải Năm
4554
Giải Tư
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
Giải Ba
30493
91376
Giải Nhì
29279
Giải Nhất
93531
Giải Đặc Biệt
100362
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
 
2
2 9
3
1
4
0 5
5
0 2 4 7
6
2
7
0 3 6 9
8
3
9
3 5
Đuôi Lô tô
0
4 5 7
1
3
2
2 5 6
3
7 8 9
4
5
5
4 9
6
7
7
5
8
 
9
2 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 05/03/2023

Giải Đà Lạt
Giải Tám
87
Giải Bảy
339
Giải Sáu
1084
5987
3244
Giải Năm
6962
Giải Tư
35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283
Giải Ba
97520
74941
Giải Nhì
83771
Giải Nhất
65921
Giải Đặc Biệt
165946
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
2
2
0 1
3
9
4
1 3 4 6
5
 
6
1 2 9 9
7
1 3
8
3 4 7
9
 
Đuôi Lô tô
0
2
1
2 4 6 7
2
1 6
3
4 7 8
4
4 8
5
 
6
4
7
8
8
 
9
3 6 6