Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 21/09/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
65
Giải Bảy
333
Giải Sáu
0024
5510
5496
Giải Năm
0824
Giải Tư
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
Giải Ba
52224
34788
Giải Nhì
71404
Giải Nhất
32969
Giải Đặc Biệt
381443
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 5 9
1
0 5
2
4 4 4 4
3
0 3
4
3
5
2
6
9
7
 
8
8
9
0 6
Đuôi Lô tô
0
1 3 9
1
 
2
5
3
3 4
4
0 2 2 2 2
5
0 1
6
9
7
 
8
8
9
0 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 14/09/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
40
Giải Bảy
810
Giải Sáu
8385
7031
4996
Giải Năm
2827
Giải Tư
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
Giải Ba
36985
25258
Giải Nhì
91547
Giải Nhất
33300
Giải Đặc Biệt
446168
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0
1
0 0 2 3 9
2
7
3
1
4
6 7
5
0 3 8
6
8
7
 
8
5 5
9
6
Đuôi Lô tô
0
0 1 1 5
1
3
2
1
3
1 5
4
 
5
8 8
6
4 9
7
2 4
8
5 6
9
1

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 07/09/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
16
Giải Bảy
572
Giải Sáu
4409
6733
8933
Giải Năm
4380
Giải Tư
02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566
Giải Ba
06241
85274
Giải Nhì
90086
Giải Nhất
35072
Giải Đặc Biệt
690031
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
 
2
4 8
3
1 3 3
4
1 9
5
 
6
6
7
2 2 4
8
0 0 0 6 7
9
 
Đuôi Lô tô
0
8 8 8
1
3 4
2
7 7
3
3 3
4
2 7
5
 
6
6 8
7
8
8
2
9
0 4

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 31/08/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
95
Giải Bảy
557
Giải Sáu
2415
8067
9685
Giải Năm
9124
Giải Tư
77158
27680
99244
99951
13502
74303
94863
Giải Ba
11244
06380
Giải Nhì
06851
Giải Nhất
18655
Giải Đặc Biệt
227529
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 3
1
5
2
4 9
3
 
4
4 4
5
1 1 5 7 8
6
3 7
7
 
8
0 0 5
9
 
Đuôi Lô tô
0
8 8
1
5 5
2
0
3
0 6
4
2 4 4
5
1 5 8
6
 
7
5 6
8
5
9
2

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 24/08/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
91
Giải Bảy
127
Giải Sáu
8363
1276
5155
Giải Năm
4950
Giải Tư
90772
85475
09001
65254
02373
89275
42694
Giải Ba
05487
50983
Giải Nhì
23289
Giải Nhất
75397
Giải Đặc Biệt
412987
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
1
 
2
7
3
 
4
 
5
0 4 5
6
3
7
2 3 5 5 6
8
3 7 7 9
9
4 7
Đuôi Lô tô
0
5
1
0
2
7
3
6 7 8
4
5 9
5
5 7 7
6
7
7
2 8 8 9
8
 
9
8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 17/08/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
99
Giải Bảy
974
Giải Sáu
7232
0493
6985
Giải Năm
2365
Giải Tư
79095
08429
67664
64481
30870
38771
44957
Giải Ba
86947
49743
Giải Nhì
03109
Giải Nhất
30167
Giải Đặc Biệt
395087
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
9
1
 
2
9
3
2
4
3 7
5
7
6
4 5 7
7
0 1 4
8
1 5 7
9
3 5
Đuôi Lô tô
0
7
1
7 8
2
3
3
4 9
4
6 7
5
6 8 9
6
 
7
4 5 6 8
8
 
9
0 2

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 10/08/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
62
Giải Bảy
125
Giải Sáu
4015
6537
0866
Giải Năm
5272
Giải Tư
28742
29513
88646
71687
34326
03527
54311
Giải Ba
87288
33027
Giải Nhì
31210
Giải Nhất
23984
Giải Đặc Biệt
478402
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
0 1 3 5
2
5 6 7 7
3
7
4
2 6
5
 
6
6
7
2
8
4 7 8
9
 
Đuôi Lô tô
0
1
1
1
2
0 4 7
3
1
4
8
5
1 2
6
2 4 6
7
2 2 3 8
8
8
9
 

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 03/08/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
27
Giải Bảy
652
Giải Sáu
2595
9966
0123
Giải Năm
6844
Giải Tư
47924
07442
66529
93858
57785
03547
85048
Giải Ba
38697
46193
Giải Nhì
16841
Giải Nhất
30965
Giải Đặc Biệt
308516
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
6
2
3 4 9
3
 
4
1 2 4 7 8
5
2 8
6
5 6
7
 
8
5
9
3 5 7
Đuôi Lô tô
0
 
1
4
2
4 5
3
2 9
4
2 4
5
6 8 9
6
1 6
7
4 9
8
4 5
9
2

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 27/07/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
02
Giải Bảy
893
Giải Sáu
0212
4411
7375
Giải Năm
1964
Giải Tư
66782
28219
41653
56213
32675
85059
35757
Giải Ba
84722
41162
Giải Nhì
34457
Giải Nhất
93507
Giải Đặc Biệt
121688
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7
1
1 2 3 9
2
2
3
 
4
 
5
3 7 7 9
6
2 4
7
5 5
8
2 8
9
3
Đuôi Lô tô
0
 
1
1
2
1 2 6 8
3
1 5 9
4
6
5
7 7
6
 
7
0 5 5
8
8
9
1 5

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 20/07/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
72
Giải Bảy
000
Giải Sáu
4695
9259
1446
Giải Năm
4124
Giải Tư
46608
76441
17434
55621
31320
72878
88310
Giải Ba
83387
97161
Giải Nhì
20385
Giải Nhất
41309
Giải Đặc Biệt
103751
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 8 9
1
0
2
0 1 4
3
4
4
1 6
5
1 9
6
1
7
8
8
5 7
9
5
Đuôi Lô tô
0
0 1 2
1
2 4 5 6
2
 
3
 
4
2 3
5
8 9
6
4
7
8
8
0 7
9
0 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 13/07/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
72
Giải Bảy
897
Giải Sáu
6455
6566
5249
Giải Năm
6562
Giải Tư
13575
73340
41852
12866
98188
19193
59306
Giải Ba
88270
40318
Giải Nhì
69078
Giải Nhất
32761
Giải Đặc Biệt
699825
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
8
2
5
3
 
4
0 9
5
2 5
6
1 2 6 6
7
0 5 8
8
8
9
3 7
Đuôi Lô tô
0
4 7
1
6
2
5 6
3
9
4
 
5
2 5 7
6
0 6 6
7
9
8
1 7 8
9
4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 06/07/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
34
Giải Bảy
877
Giải Sáu
5603
9672
4248
Giải Năm
3824
Giải Tư
40875
67588
12659
58633
96261
23206
84893
Giải Ba
88578
34249
Giải Nhì
89246
Giải Nhất
99979
Giải Đặc Biệt
183500
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 6
1
 
2
4
3
3
4
6 8 9
5
9
6
1
7
2 5 7 8 9
8
8
9
3
Đuôi Lô tô
0
0
1
6
2
7
3
0 3 9
4
2
5
7
6
0 4
7
7
8
4 7 8
9
4 5 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 29/06/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
76
Giải Bảy
825
Giải Sáu
7861
5557
6640
Giải Năm
9317
Giải Tư
92589
44939
33946
85151
74947
42248
60340
Giải Ba
12816
61611
Giải Nhì
59494
Giải Nhất
84502
Giải Đặc Biệt
006175
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
1 6 7
2
5
3
9
4
0 0 6 7 8
5
1 7
6
1
7
5
8
9
9
4
Đuôi Lô tô
0
4 4
1
1 5 6
2
0
3
 
4
9
5
2 7
6
1 4
7
1 4 5
8
4
9
3 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 22/06/2023

Giải Quảng Trị
Giải Tám
46
Giải Bảy
783
Giải Sáu
5248
3600
0509
Giải Năm
4604
Giải Tư
00348
26831
46334
51380
75203
10812
44846
Giải Ba
04882
89185
Giải Nhì
11783
Giải Nhất
91764
Giải Đặc Biệt
338770
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 3 4 9
1
2
2
 
3
1 4
4
6 8 8
5
 
6
4
7
0
8
0 2 3 3 5
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 7 8
1
3
2
1 8
3
0 8 8
4
0 3 6
5
8
6
4
7
 
8
4 4
9
0