Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 18/09/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
74
Giải Bảy
263
Giải Sáu
4665
3585
3914
Giải Năm
2659
Giải Tư
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
Giải Ba
13039
96031
Giải Nhì
67344
Giải Nhất
53115
Giải Đặc Biệt
498180
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
4 5
2
5
3
1 7 9
4
4
5
5 9
6
1 3 5
7
5
8
0 4 5 7
9
 
Đuôi Lô tô
0
8
1
3 6
2
 
3
6
4
1 4 8
5
1 2 5 6 7 8
6
 
7
3 8
8
 
9
3 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 11/09/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
11
Giải Bảy
913
Giải Sáu
3851
3600
2613
Giải Năm
7662
Giải Tư
43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166
Giải Ba
32126
88963
Giải Nhì
78211
Giải Nhất
00224
Giải Đặc Biệt
106053
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
0 8 8
1
1 3 3
2
3 4 6
3
 
4
1
5
1 3
6
2 3 6
7
 
8
0 9
9
 
Đuôi Lô tô
0
0 8
1
1 4 5
2
6
3
1 1 2 5 6
4
2
5
 
6
2 6
7
 
8
0 0
9
8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 04/09/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
49
Giải Bảy
971
Giải Sáu
5715
7704
0376
Giải Năm
9665
Giải Tư
39167
88696
24823
20282
38736
90779
42836
Giải Ba
41212
45421
Giải Nhì
16983
Giải Nhất
43847
Giải Đặc Biệt
295310
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4
1
0 2 5
2
1 3
3
6 6
4
7
5
 
6
5 7
7
1 6 9
8
2 3
9
6
Đuôi Lô tô
0
1
1
2 7
2
1 8
3
2 8
4
0
5
1 6
6
3 3 7 9
7
4 6
8
 
9
7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 28/08/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
11
Giải Bảy
373
Giải Sáu
2030
2631
7791
Giải Năm
3831
Giải Tư
65385
29868
72086
50906
75949
77212
98785
Giải Ba
85679
35702
Giải Nhì
13076
Giải Nhất
41885
Giải Đặc Biệt
632031
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 6
1
2
2
 
3
0 1 1 1
4
9
5
 
6
8
7
3 6 9
8
5 5 5 6
9
1
Đuôi Lô tô
0
3
1
3 3 3 9
2
0 1
3
7
4
 
5
8 8 8
6
0 7 8
7
 
8
6
9
4 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 21/08/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
65
Giải Bảy
587
Giải Sáu
7005
7407
6604
Giải Năm
2853
Giải Tư
60783
77310
65017
04180
05049
25893
87071
Giải Ba
42733
15293
Giải Nhì
95487
Giải Nhất
33064
Giải Đặc Biệt
799202
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 4 5 7
1
0 7
2
 
3
3
4
9
5
3
6
4
7
1
8
0 3 7 7
9
3 3
Đuôi Lô tô
0
1 8
1
7
2
0
3
3 5 8 9 9
4
0 6
5
0
6
 
7
0 1 8 8
8
 
9
4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 14/08/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
75
Giải Bảy
674
Giải Sáu
4426
0467
4802
Giải Năm
2148
Giải Tư
02781
33939
75613
94382
12926
74242
10302
Giải Ba
58512
48183
Giải Nhì
06771
Giải Nhất
20384
Giải Đặc Biệt
270591
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 2
1
2 3
2
6 6
3
9
4
2 8
5
 
6
7
7
1 4
8
1 2 3 4
9
1
Đuôi Lô tô
0
 
1
7 8 9
2
0 0 1 4 8
3
1 8
4
7 8
5
 
6
2 2
7
6
8
4
9
3

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 07/08/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
50
Giải Bảy
955
Giải Sáu
3068
4045
0596
Giải Năm
8252
Giải Tư
31933
85636
79299
40082
72406
00252
38086
Giải Ba
20938
35759
Giải Nhì
47246
Giải Nhất
88191
Giải Đặc Biệt
429483
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
6
1
 
2
 
3
3 6 8
4
5 6
5
2 2 5 9
6
8
7
 
8
2 3 6
9
1 6 9
Đuôi Lô tô
0
 
1
9
2
5 5 8
3
3 8
4
 
5
4 5
6
0 3 4 8 9
7
 
8
3 6
9
5 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 31/07/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
33
Giải Bảy
605
Giải Sáu
6225
7791
0645
Giải Năm
8645
Giải Tư
51480
63058
53652
29984
69443
97613
85085
Giải Ba
50862
88929
Giải Nhì
38145
Giải Nhất
22933
Giải Đặc Biệt
713613
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
5
1
3 3
2
5 9
3
3
4
3 5 5 5
5
2 8
6
2
7
 
8
0 4 5
9
1
Đuôi Lô tô
0
8
1
9
2
5 6
3
1 1 3 4
4
8
5
0 2 4 4 4 8
6
 
7
 
8
5
9
2

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 24/07/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
77
Giải Bảy
228
Giải Sáu
7685
5902
9372
Giải Năm
2643
Giải Tư
10961
20850
80572
57273
85109
25054
12755
Giải Ba
70594
12236
Giải Nhì
64744
Giải Nhất
40979
Giải Đặc Biệt
684971
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2 9
1
 
2
8
3
6
4
3 4
5
0 4 5
6
1
7
1 2 2 3 9
8
5
9
4
Đuôi Lô tô
0
5
1
6 7
2
0 7 7
3
4 7
4
4 5 9
5
5 8
6
3
7
 
8
2
9
0 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 17/07/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
34
Giải Bảy
916
Giải Sáu
6867
7215
7838
Giải Năm
4226
Giải Tư
30453
27649
53239
79646
62970
34413
52273
Giải Ba
93894
58767
Giải Nhì
85085
Giải Nhất
39911
Giải Đặc Biệt
611877
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
 
1
1 3 5 6
2
6
3
8 9
4
6 9
5
3
6
7 7
7
0 3 7
8
5
9
4
Đuôi Lô tô
0
7
1
1
2
 
3
1 5 7
4
9
5
1 8
6
1 2 4
7
6 6 7
8
3
9
3 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 10/07/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
26
Giải Bảy
365
Giải Sáu
6911
1368
6002
Giải Năm
0094
Giải Tư
29019
82301
87973
76954
21946
27640
64008
Giải Ba
74343
12807
Giải Nhì
25758
Giải Nhất
29744
Giải Đặc Biệt
106110
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1 2 7 8
1
0 1 9
2
 
3
 
4
0 3 4 6
5
4 8
6
5 8
7
3
8
 
9
4
Đuôi Lô tô
0
1 4
1
0 1
2
0
3
4 7
4
4 5 9
5
6
6
4
7
0
8
0 5 6
9
1

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 03/07/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
74
Giải Bảy
985
Giải Sáu
2277
7881
3297
Giải Năm
8537
Giải Tư
15679
66149
29741
32734
16382
69936
50537
Giải Ba
49284
27493
Giải Nhì
57688
Giải Nhất
05386
Giải Đặc Biệt
955402
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
2
1
 
2
 
3
4 6 7 7
4
1 9
5
 
6
 
7
7 9
8
1 2 4 5 6 8
9
3 7
Đuôi Lô tô
0
 
1
4 8
2
0 8
3
9
4
3 8
5
8
6
3 8
7
3 3 7 9
8
8
9
4 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 26/06/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
09
Giải Bảy
352
Giải Sáu
1812
1120
2111
Giải Năm
7407
Giải Tư
99275
41667
96392
82069
60909
92132
11574
Giải Ba
86645
96428
Giải Nhì
51763
Giải Nhất
78198
Giải Đặc Biệt
506476
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
7 9
1
1 2
2
0 8
3
2
4
5
5
2
6
3 7 9
7
4 5 6
8
 
9
2 8
Đuôi Lô tô
0
2
1
1
2
1 3 5 9
3
6
4
7
5
4 7
6
7
7
0 6
8
2 9
9
0 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 19/06/2023

Giải Đồng Tháp
Giải Tám
07
Giải Bảy
398
Giải Sáu
6177
3309
0944
Giải Năm
8343
Giải Tư
23453
51430
58565
47904
40672
24550
80429
Giải Ba
86983
06109
Giải Nhì
09838
Giải Nhất
46052
Giải Đặc Biệt
828376
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
4 9 9
1
 
2
9
3
0 8
4
3 4
5
0 2 3
6
5
7
2 6 7
8
3
9
8
Đuôi Lô tô
0
3 5
1
 
2
5 7
3
4 5 8
4
0 4
5
6
6
7
7
7
8
3 9
9
0 0 2